Recreatiewoning bewonen

 • In Harderwijk mag u niet permanent (vast) in een caravan of vakantiehuis (recreatiewoning) wonen.
 • De gemeente wil een gezonde en veilige leefomgeving voor inwoners en wil vakantieparken die aantrekkelijk zijn voor recreanten.
 • De gemeente controleert of recreatiewoningen gebruikt worden volgens het bestemmingsplan.
 • Als u er toch blijft wonen, bent u in overtreding en kunt u een geldboete krijgen of de gemeente kan uw recreatieverblijf sluiten.

Wat is permanente bewoning?

 • Als uw woning op een vakantiepark uw hoofdverblijf is, ziet de gemeente dit als permanente bewoning.
 • Een hoofdverblijf is de plaats die uw ┬┤thuis┬┤ is, waar u woont, en die bij familie en vrienden bekend is als uw woonplaats.
 • Een recreatieverblijf is ook uw hoofdverblijf als u geen andere woning hebt om te wonen.

 • De gemeente, de provincie en het rijk hebben als beleid om verstedelijking en aantasting van het buitengebied tegen te gaan. Woningen en voorzieningen liggen zo veel mogelijk in de dorpskernen en steden.
 • Recreatiewoningen zijn schaars. Als u er permanent woont, ontneemt u andere mensen de kans om te genieten van de rust, ruimte en natuur in Harderwijk.
 • De woonomgeving is niet geschikt voor kinderen en personen die hulp en zorg nodig hebben, en problemen blijven mogelijk buiten beeld.
 • Er kunnen veiligheidsrisico's ontstaan op het gebied van bouw- en brandveiligheid en van adresfraude en criminaliteit.
 • Permanente bewoners hebben een andere dagindeling en andere behoeften dan een recreant. Denk daarbij aan vroeg naar het werk gaan tegenover uitslapen. Dit kan zorgen voor spanningen tussen permanente bewoners en recreanten.

 • Recreatiewoningen zijn bedoeld voor verblijfsrecreatie.
 • De maximale omvang van de woningen is kleiner dan een normaal woonhuis en ligt vast in een bestemmingsplan.
 • Voor uitbreiding van de woning kunt u geen omgevingsvergunning krijgen.