Tijdelijke verhuur leegstaand pand

 • Wilt u een leegstaande woning of een leegstaand kantoor tijdelijk verhuren? Dan hebt u een vergunning voor tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte nodig.
 • De vergunning vraagt u aan bij de gemeente.
Aanvraagformulier tijdelijke verhuur

 • Gebouw dat niet gebouwd is voor bewoning, zoals een kantoor, een school of een gebouw voor groepshuisvesting.
 • Woning die te koop staat en nog nooit is bewoond of waarin de eigenaar woonde in de 12 maanden voordat het leeg kwam te staan of die in 10 jaar niet langer dan 3 jaar verhuurd is geweest.
 • Huurwoning die gesloopt of gerenoveerd wordt.

Soort woning Geldigheid
Woning die te koop staat 5 jaar
Huurwoning die gesloopt of gerenoveerd wordt 2 jaar (verlenging mogelijk tot maximaal 7 jaar)
Woonruimte in kantoor, school of groepshuisvesting 2 jaar (verlenging mogelijk tot maximaal 10 jaar)
Woonruimte waarvoor u ontheffing van het bestemmingsplan hebt Zolang de ontheffing duurt (maximaal 10 jaar)

 • Verlengen van uw huidige vergunning is niet altijd meer nodig.
 • De vergunning voor uw woning die te koop staat, is alsnog 5 jaar geldig. U kunt de gemeente vragen dit te bevestigen.
 • De vergunning voor verhuur van woonruimte in andere gebouwen moet u wel verlengen. Dit doet u ook met het aanvraagformulier verlenging vergunning tijdelijke verhuur leegstaande woonruimte.

 • De gemeente kan bepalen dat de huurder van de woning die u tijdelijk wilt verhuren ook een huisvestingsvergunning nodig heeft.
 • Hebt u een vergunning gekregen voor de tijdelijke verhuur? De normale huurbeschermingsregels gelden dan meestal niet. Wel gelden de regels voor tijdelijke verhuur uit de Leegstandwet. Dat zijn onder meer:
  • De huurder heeft geen huurbescherming als de huur eindigt.
  • De huurovereenkomst duurt minimaal 6 maanden.
  • De huurder heeft een opzegtermijn van minimaal 1 maand.
  • De verhuurder heeft een opzegtermijn van minimaal 3 maanden.
  • De huurovereenkomst stopt als de leegstandvergunning is verlopen.

Huurprijs

 • De gemeente kan in de vergunning een maximale huurprijs vaststellen. Dat is afhankelijk van het aantal woningwaarderingspunten van de woning.
 • Bij verhuur van een woning die te koop staat, stelt de gemeente geen huurprijs vast. U mag de huurprijs samen met de huurder afspreken.