Cliëntenraad

  • De gemeente Harderwijk is op 20 september 2023 gestart met een cliëntenraad.
  • De leden gaan in gesprek met elkaar over onderwerpen die voor hen belangrijk zijn en waar de gemeente over beslist. Zij geven ook advies aan de adviesraad sociaal domein.
  • Met dit advies kan de adviesraad het college adviseren om het beleid aan te passen. De cliëntenraad is dus enorm belangrijk.
  • De cliëntenraad is een pilot. Dit betekent dat de gemeente Harderwijk wil uitproberen of de cliëntenraad werkt. Als alle bijeenkomsten zijn geweest, evalueren wij hoe de cliëntenraad wordt voortgezet. 

Werkwijze

Er is 1 gespreksleider. Deze persoon werkt niet bij de gemeente. De cliëntenraad komt in twee verschillende groepen bij elkaar. De eerste drie bijeenkomsten zijn al gehouden. Wij zijn nu op zoek naar een tweede groep mensen die hun ervaringen wil delen tijdens de laatste drie bijeenkomsten. Tijdens de eerstvolgende bijeenkomst zijn groep één en twee allebei aanwezig. Groep één draagt dan hun ervaringen over aan groep twee, en geven dus het stokje door. Groep twee is de laatste drie bijeenkomsten aanwezig.

Heeft u hulp nodig met het invullen van het formulier? Bel dan naar 0341 411 911.

Lid worden

De aanmeldperiode is gesloten. Het is op dit moment niet meer mogelijk om lid te worden van de cliëntenraad.

Data bijeenkomsten

Datum Tijd Groep
27 maart (doorgeef moment) 19.30 - 21.30 uur 1 en 2
24 april 19.30 - 21.30 uur 2
22 mei 19.30 - 21.30 uur 2