Geldzorgen of een laag inkomen

 • Heeft u moeite met rondkomen door bijvoorbeeld hoge energiekosten of een laag inkomen?
 • Er zijn regelingen en subsidies voor gezinnen, ouders en kinderen die u kunt aanvragen.
 • Heeft u hulp nodig bij geldzaken, administratie of bij schulden? Neem contact op met het Financieel Trefpunt Harderwijk.
Meerinzicht gemeentelijke regelingen

Energietoeslag

Huishoudens met een laag inkomen hebben recht op energietoeslag over het jaar 2022. Huishoudens die in 2022 energietoeslag hebben ontvangen, krijgen 31 januari 2024 een brief waarin staat of zij wel of geen recht hebben op energietoeslag voor 2023. Wanneer blijkt dat u recht heeft, zal de betaling rond 14 februari 2024 op uw rekening staan. 

Energietoeslag aanvragen

Gratis energiecoach

Een energiecoach kan u misschien helpen om te besparen op uw energierekening. Een gesprek is gratis en kan bij u thuis of online. Een energiecoach geeft praktische tips om uw huis energiezuinig te maken, maar kan ook meekijken of u gebruik kunt maken van subsidies. Kijk voor meer informatie en het maken van een afspraak op de site van het regionaal energieloket.

Direct naar alle regelingen

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Hebt u geen vermogen of een laag inkomen? En kunt u daardoor de gemeentelijke belastingen niet betalen? Dan kunt u vragen om kwijtschelding. Wilt u weten of u kwijtschelding kunt aanvragen? Kijk voor meer informatie op de website van Meerinzicht.

Bijzondere bijstand

Bijzondere bijstand is geld van de gemeente voor mensen met een laag inkomen. Wilt u weten of u bijzondere bijstand kunt krijgen? Kijk voor meer informatie op de website van Meerinzicht.

Individuele inkomenstoeslag

Individuele inkomenstoeslag is extra geld voor mensen die een lange tijd een laag inkomen hebben. Wilt u weten of u individuele inkomenstoeslag kunt krijgen? Kijk voor meer informatie op de website van Meerinzicht.

Maatschappelijke bijdrageregeling

Met deze regeling kunt u extra geld aanvragen om mee te kunnen doen aan sociale, culturele en sportieve activiteiten. De regeling is er voor kinderen en volwassenen. De voorwaarden vindt u op Meerinzicht.

Tegemoetkoming voor zorgkosten bij chronische ziekte of handicap

Bent u chronisch ziek of heeft u een handicap? Hierdoor maakt u misschien extra kosten. Wanneer u een laag inkomen heeft, dan kunt u een extra vergoeding aanvragen via Meerinzicht.

Tegemoetkoming aanvullende zorgverzekering

Heeft u een laag inkomen? Dan komt u misschien in aanmerking voor een tegemoetkoming voor uw aanvullende zorgverzekering. Wilt u weten of u deze tegemoetkoming kunt krijgen? Kijk voor meer informatie op de website van Meerinzicht.

Voedselbank

Voor mensen die korte tijd of voor langere tijd niet genoeg geld hebben om rond te komen is er de voedselbank. Via de voedselbank kunnen jarige kinderen op hun verjaardag een bijdrage vanuit Stichting Jarige Job krijgen. Meer informatie vindt u op de voedselbank.

Direct naar alle regelingen

Computerregeling

De computerregeling is er voor ouders met een laag inkomen met schoolgaande kinderen van 10 tot en met 17 jaar. Met deze regeling kunt u extra geld aanvragen voor het kopen van een computer, laptop of tablet voor uw kind. U vraagt het aan via Meerinzicht.

Schoolkosten

Voor kinderen die naar het voortgezet onderwijs gaan is er extra geld voor ouders met een laag inkomen. Met dit geld kunt u bijvoorbeeld kosten voor schoolreisjes of stages betalen. U vraagt het aan via Meerinzicht.

Jeugdfonds Sport en Cultuur

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur heeft regelingen voor kinderen uit gezinnen met een laag inkomen voor zwemles, voetbal, muziekles, streetdance of een andere sportieve of creatieve activiteit. Het fonds betaalt het lesgeld en soms ook de benodigde spullen. Meer informatie vindt u op de website van Jeugdfonds Sport en Cultuur.

Stichting Leergeld

Voor kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 18 jaar van ouders met een laag inkomen is er een regeling voor binnen- en buitenschoolse activiteiten. Kijk voor meer informatie op leergeld-randmeren.nl.

Studietoeslag scholieren en studenten

Kun je door een ziekte of een structurele beperking niet werken naast je studie? Dan kun je studietoeslag aanvragen. De studietoeslag is er voor studenten die recht hebben op studiefinanciering of tegemoetkoming voor scholieren.

Financieel Trefpunt

In het Financieel Trefpunt helpen de vrijwilligers u met al uw vragen over geldzaken, schulden of uw administratie. Openingstijden en het telefoonnummer vindt u op de website van het Financieel Trefpunt.

De VoorzieningenWijzer

Weet u zeker dat u gebruik maakt van alle toeslagen of regelingen die voor u gelden? Heeft u nog wel de juiste energieleverancier of zorgverzekering? Controleer het zelf of vraag een adviesgesprek aan op datgeldtvoormij.nl.

Geldfit

Via Geldfit.nl kunt u een test doen om te laten zien bij welke organisaties u terecht kunt. Ondernemers en zzp-ers kunnen hulp krijgen bij: Geldfit zakelijk.

Startpunt Geldzaken

Startpunt Geldzaken biedt online geldplannen aan voor verschillende situaties. De geldplannen zijn voor inwoners van Harderwijk gratis beschikbaar. Op www.startpuntgeldzaken.nl/harderwijk vindt u geldplannen over:

 • Beter rondkomen, u wilt (meer) geld overhouden.
 • Rondkomen met kinderen, u wilt ondersteuning voor uw kind.
 • Kom uit de geldzorgen, u komt elke maand geld tekort.
 • Bijna 18, je wordt bijna 18.
 • ZZP, u bent zzp'er of u wilt zzp'er worden.
 • Pensioen, heeft u genoeg pensioen voor later?
 • Sparen, aflossen of beleggen, u heeft geld over.
 • Studie (klein)kinderen, u wilt sparen voor studie (klein)kinderen.
 • Statushouders, voor statushouders en hun begeleiders.
 • Scheiden, voorkom geldproblemen.
 • Werkloosheid, hou grip op uw geld.
 • Bijna pensioen, uw pensioen is inzicht.

Bereken uw recht

U kunt zelf kijken voor welke lokale en landelijke toeslagen, regelingen en subsidies u in aanmerking komt. Dit kunt u nagaan met de tool 'Bereken uw recht' op nibud.nl.

Niet-gemeentelijke regelingen

Naast regelingen van de gemeente zijn er ook nog andere regelingen waar u misschien gebruik van kunt maken. Kijk daarvoor op Meerinzicht.