Jeugdhulp en leerlingzaken

  • Jeugdhulp is er voor jongeren tot 18 jaar.
  • Maakt u zich als ouder/verzorger zorgen over uw kind? De gemeente kan helpen met verschillende vormen van jeugdhulp.
  • In Harderwijk voert Meerinzicht de taken uit rondom jeugdhulp en leerlingzaken.

Leerplicht

  • Leerlingen van 5 tot 16 jaar zijn leerplichtig.
  • Jongeren tussen de 16 en 18 jaar die nog geen startkwalificatie hebben behaald zijn kwalificatieplichtig.
  • Soms is hiervan een vrijstelling mogelijk.
  • Voor de gemeente Harderwijk voert Meerinzicht de taken uit op het gebied van leerplicht en schoolverzuim. 

Zie ook