Jeugdhulp en leerlingzaken

 • Jeugdhulp is er voor jongeren tot 18 jaar.
 • Maakt u zich als ouder/verzorger zorgen over uw kind? De gemeente kan helpen met verschillende vormen van jeugdhulp.
 • In Harderwijk voert Meerinzicht de taken uit rondom jeugdhulp en leerlingzaken.

Leerplicht

 • Leerlingen van 5 tot 16 jaar zijn leerplichtig.
 • Jongeren tussen de 16 en 18 jaar die nog geen startkwalificatie hebben behaald zijn kwalificatieplichtig.
 • Soms is hiervan een vrijstelling mogelijk.
 • Voor de gemeente Harderwijk voert Meerinzicht de taken uit op het gebied van leerplicht en schoolverzuim.

 • De adressen van kinderopvang vindt u in het landelijk register kinderopvang. De inspectierapporten vindt u ook in het register.
 • Onder bepaalde voorwaarden kunt u een deel van de kosten voor kinderopvang terugvragen bij de Belastingdienst. Voor meer informatie zie toeslagen.nl. U kunt hier ook een proefberekening maken.
 • Hebt u geen recht op kinderopvangtoeslag, maar maakt uw kind tussen de 2 en 4 jaar oud gebruik van peuterspeelwerk? Dan kunt u onder voorwaarden een bijdrage in de kosten voor peuterspeelwerk aanvragen bij uw peuterspeelzaal of kinderdagverblijf als deze is aangesloten bij Stichting Kinderspeelzalen Harderwijk, Stichting Violinde of Stichting Eigen&Wijzer.

Veilig Thuis - bij huiselijk geweld

 • Veilig Thuis is er voor iedereen die te maken heeft met huiselijk geweld.
 • Voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. Voor als u zelf betrokken bent, of iemand uit uw omgeving dat is.
 • Veilig thuis is 24 uur per dag (anoniem) bereikbaar via het landelijke nummer (0800) 2000.
 • Kijk op www.veiligthuis.nl voor meer informatie. Of neem contact op met Politie Harderwijk.