Onafhankelijk advies bij zorgvragen

 • Heeft u vragen over zorg, wonen, werken of geldzaken?
 • Of wilt u graag dat iemand meegaat naar een gesprek of helpt bij het doen van een aanvraag?

Dan kunt u terecht bij MEE Samen. Het maakt niet uit hoe groot of klein uw vraag is. De onafhankelijke cliëntondersteuners luisteren en helpen u met uw vraag. Het is fijn als er iemand is die u op weg kan helpen met informatie en advies of om alles eens samen met u op een rijtje te zetten en vanuit uw belang te bekijken welke mogelijkheden er zijn.

De ondersteuning is gratis. U krijgt dus geen rekening. Ook heeft het geen gevolgen voor het eigen risico van uw zorgverzekering. Iedereen kan er gebruik van maken.

Cliëntondersteuning voor mantelzorgers

Als u mantelzorger bent kunt u ook van onafhankelijke cliëntondersteuning gebruik maken. Daarvoor kunt u terecht bij Thuis in Cliëntondersteuning. Voor mantelzorgers kan een cliëntondersteuner:

 • helpen om vragen en wensen op een rijtje te zetten.
 • gesprekken helpen voorbereiden.
 • meegaan naar gesprekken.
 • meedenken over afspraken over de hulp die u krijgt.
 • meedenken als u er niet uit komt met een organisatie.

U kunt een cliëntondersteuner én iemand uit uw eigen omgeving laten meedenken. Bijvoorbeeld uw partner, een familielid, vriend of buurtgenoot.

Een cliëntondersteuner van Thuis in Cliëntondersteuning weet veel over zorg gerelateerde onderwerpen zoals:

 • de overgang naar de Wet Langdurige Zorg en het aanvragen ervan.
 • WMO en Zorgverzekeringswet.
 • ziektebeelden zoals dementie, hersenletsel, lichamelijke beperkingen en chronische aandoeningen.
 • jeugd- en gezinszaken en wat er verandert als een kind binnenkort 18 wordt.

Thuis in Cliëntondersteuning is onderdeel van de Wet Langdurige Zorg (Wlz), uitgevoerd door het zorgkantoor en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), uitgevoerd door de gemeente Harderwijk. Het is een wettelijk recht voor iedere inwoner. U heeft geen doorverwijzing of indicatie nodig om gebruik te maken van onafhankelijke cliëntondersteuning. De ondersteuning is gratis. U krijgt dus geen rekening. Ook heeft het geen gevolgen voor het eigen risico van uw zorgverzekering.

Servicepunt Mantelzorg van Zorgdat

Naast de onafhankelijke cliëntondersteuning zijn er ook mantelzorgconsulenten voor ondersteuning. Mantelzorgers zorgen langdurig voor mensen met een ziekte of handicap. Bij het Servicepunt Mantelzorg staat de mantelzorger - en niet de patiënt - centraal. Dit geldt ook voor jonge mantelzorgers die opgroeien in een gezin waar iemand anders langdurige zorg krijgt.

De ondersteuning vanuit het Servicepunt Mantelzorg bestaat onder andere uit informatie, advies en begeleiding. Ook richten zij zich op het welzijn van mantelzorgers door het bieden van groeps- en ontspanningsactiviteiten en contact met lotgenoten. De dienstverlening vanuit het Servicepunt Mantelzorg is ook altijd gratis.