Afvalcontainer aanvragen, omwisselen of afvalpas bestellen

  • Elk woonadres heeft 3 grijze minicontainers van 240 liter, voor restafval (grijs deksel), gft (groen deksel) en papier (blauw deksel).
  • U kunt extra afvalcontainers aanvragen of een container omwisselen.
  • Neem rechtstreeks contact op met ACONOV via 0800  222 41 11 op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur. Of stuur een e-mail naar info@aconov.nl.
  • Ook als u een container kwijt bent of als uw container kapot is.

Kosten

Soort Kosten
Extra restafval mini-container € 83
Extra gft mini-container € 83
Omwisselen 140 liter voor 240 liter restafval mini-container of andersom (maximaal 1x per jaar) € 25,75
Omwisselen 140 liter voor 240 liter gft mini-container of andersom (maximaal 1x per jaar) € 25,75
Nieuwe afvalpas € 15,45

  • De afvalcontainers zijn via een chip gekoppeld aan uw adres. Zo is het voor de afvalinzamelaar gemakkelijk om een container op te sporen of te vervangen.
  • Als u verhuist laat u de containers in of bij de woning achter voor de nieuwe bewoners.
  • Uw containers zijn gechipt. Op deze manier weten we hoeveel afval de gemeente Harderwijk produceert. Naast het vaste bedrag dat u jaarlijks betaalt voor het afvalbeleid, betaalt u voor uw restafvalcontainer per keer dat u de container aanbiedt. Dit wordt het variabele tarief genoemd. De chip in uw container registreert dit. Uw GFT- en oud papiercontainers zijn ook gechipt. Voor het legen van deze containers betaalt u niet per keer, dus geen variabel tarief.  

Is uw container kapot? Neem dan contact op met ACONOV. De afvalinzamelaar bekijkt of reparatie van uw container mogelijk is of dat u een nieuwe container geleverd krijgt.

  • Als u verhuist naar een nieuwbouwwoning dan kunt u zelf de afvalcontainers bij ACONOV bestellen.
  • Voorwaarde hierbij is dat u ingeschreven staat op het nieuwe adres.