Afvalinzameling

 • ACONOV verzorgt de afvalinzameling in de gemeente Harderwijk.
 • U vindt de ophaalmomenten van het afval op de afvalkalender. Hier vindt u ook het Afval ABC waarin u kunt opzoeken waar u een bepaalde afvalsoort moet laten.
 • Probeer zo veel mogelijk te recyclen.
 • Neem zelf contact op met ACONOV als u vragen hebt over (het legen van) uw container, een extra of nieuwe container aanvragen of het ophalen van afval.
Ga naar de afvalkalender

Afvalcontainers

Elk woonadres heeft 3 grijze containers om afval te scheiden:

 • Restafval-minicontainer met grijs deksel
 • Gft-minicontainer met groen deksel
 • Papier-minicontainer met blauw deksel

Woont u in de binnenstad of in een appartement, dan kunt u gebruikmaken van ondergrondse afvalcontainers.

Regels aanbieden container(s)

 • Zet de container op de inzameldag vóór 7.30 uur aan de weg met de wielen van de weg af.
 • Bied de containers in uw buurt 2-aan-2 aan met een tussenruimte van ongeveer een stoeptegel.
 • Zorg ervoor dat de deksel van de container volledig afgesloten is.
 • Zorg dat de container maximaal 70 kilo weegt, stamp het afval niet vast in de container.
 • Bied alleen afval aan in de container, de rest wordt niet meegenomen.
 • Plaats de container vrij van bomen, paaltjes, verkeersborden.
 • Bied uw container maximaal 1 keer aan per inzamelronde, hij wordt anders geweigerd en geblokkeerd.
 • Beschadiging of kwijtraken van de container (buiten de inzamelronde om) is voor uw rekening.