Afvalcontainers (ondergronds)

  • Bewoners van de binnenstad en van appartementencomplexen maken gebruik van ondergrondse containers voor afval.
  • U opent de container met de afvalpas van Aconov.
  • U krijgt toegang tot minimaal 2 ondergrondse containers. Als de ene container vol of buiten gebruik is, kunt u dus altijd gebruik maken van een andere container bij u in de buurt.

Wekelijks geleegd

  • De containers worden wekelijks geleegd.
  • Een speciaal systeem zorgt ervoor dat het inzamelbedrijf een melding krijgt als een ondergrondse container bijna vol is. Deze wordt dan (zo snel mogelijk) geleegd.

Afvalpas nodig voor toegang

  • Met de afvalpas opent u een ondergrondse container voor restafval.
  • De afvalpas is gekoppeld aan uw adres. Als u verhuist, laat u de afvalpas in de woning voor de nieuwe bewoners.
  • In de afvalpas zit een chip die registreert hoe vaak u de ondergrondse container gebruikt. Per 2022 betaalt u jaarlijks voor de afvalstoffenheffing een vast bedrag, het basistarief. Daarnaast betaalt u per keer dat u uw restafval in een ondergrondse verzamelcontainer doet. Dit is het variabele tarief. Hoe minder vaak u restafval aanbiedt, hoe lager de kosten zijn. De tarieven worden aan het eind van het jaar door de gemeenteraad bepaald.

Afvalwijzer App

In de Afvalwijzer App of via www.mijnafvalwijzer.nl is te zien waar een ondergrondse verzamelcontainer staat en hoe vaak en wanneer restafval in de ondergrondse verzamelcontainer is gedaan.

Kosten

Een nieuwe afvalpas kost € 15,45.

Wat doet Aconov?

Aconov is het bedrijf dat in opdracht van de gemeente het afval inzamelt. Ook regelt Aconov de uitgave van nieuwe afvalpassen.

Hebt u vragen of opmerkingen over de nieuwe pas, de toegang tot Afvalwijzer App of het gebruik van ondergrondse containers? Maak een melding via het contactformulier op www.aconov.nl. Of bel de helpdesk 0800 – 222 4 111. Aconov is telefonisch bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur.

Storing afvalcontainers

  • Wilt u een storing melden? Neem dan contact op met de gemeente via telefoonnummer 0341 411 911 of via het contactformulier snel herstel.
  • Graag de afvalzak weer mee naar huis nemen en op een later moment wegbrengen.