Afvalcontainers (ondergronds)

  • Bewoners van de binnenstad en van appartementencomplexen maken gebruik van ondergrondse containers voor afval.
  • U opent de container met de afvalpas van ACONOV.
  • U krijgt toegang tot minimaal 2 ondergrondse containers. Als de ene container vol of buiten gebruik is, kunt u dus altijd gebruik maken van een andere container bij u in de buurt.

Wekelijks geleegd

  • De containers worden wekelijks geleegd.
  • Een speciaal systeem zorgt ervoor dat het inzamelbedrijf een melding krijgt als een ondergrondse container bijna vol is. Deze wordt dan (zo snel mogelijk) geleegd.

Afvalpas nodig voor toegang

  • Met de afvalpas opent u een ondergrondse container voor restafval.
  • De afvalpas is gekoppeld aan uw adres. Als u verhuist, laat u de afvalpas in de woning voor de nieuwe bewoners.
  • In de afvalpas zit een chip die registreert hoe vaak u de ondergrondse container gebruikt. Dit heeft geen financiële gevolgen. U betaalt namelijk een vast bedrag per jaar voor de afvalstoffenheffing ongeacht hoe vaak u afval weggooit in de ondergrondse container.

Kosten

Een nieuwe afvalpas kost € 15.

Storing afvalcontainers

  • Wilt u een storing melden? Neem dan contact op met de gemeente via telefoonnummer 0341 411 911 of via het contactformulier snel herstel.
  • Graag de afvalzak weer mee naar huis nemen en op een later moment wegbrengen.