Planschade tegemoetkoming

  • Van planschade is sprake als een huis of een stuk grond in waarde vermindert door een planologische wijziging.
  • Bijvoorbeeld als een nieuw bestemmingsplan het mogelijk maakt om direct naast uw woning een flatgebouw te bouwen, terwijl voorheen geen bebouwing was toegestaan. Of dat door een nieuw plan minder bouw- en gebruiksmogelijkheden op uw perceel mogelijk zijn.
  • Als u denkt dat u planschade lijdt, kunt u een tegemoetkoming aanvragen bij de gemeente, binnen 5 jaar nadat de planologische wijziging definitief is.
  • Neem altijd eerst contact op met de gemeente via telefoonnummer 0341 411 911 voordat u een aanvraag indient.

Voorwaarden voor vergoeding

  • Om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming in planschade is het van belang dat u de schade niet kon verwachten toen u het huis of de grond kocht en dat u niet op een andere manier een tegemoetkoming hebt gekregen.
  • Er geldt een 'eigen risico' van (minimaal) 2% bij waardevermindering van de onroerende zaak.

Nodig

Kosten

€ 300,00 voor het in behandeling nemen van de aanvraag. Dit bedrag krijgt u terugbetaald als het college van burgemeester en wethouders uw aanvraag om een tegemoetkoming geheel of gedeeltelijk toekent.