Het plaatsen van voorwerpen op of aan een openbare plaats

 • Wilt u een voorwerp op de openbare weg plaatsen of gebruiken, dan moet u dit melden bij de gemeente.
 • Bijvoorbeeld (bouw)containers, steigers, kranen of ander materieel en materiaal. U meldt dit via het online formulier.
Online melding plaatsen voorwerp

Voorwaarden

 • U laat de openbare ruimte weer achter zoals deze eruit zag voor het plaatsen van het voorwerp.
 • De doorgang bij de werkzaamheden moet groot genoeg zijn zodat vrachtwagens erdoor kunnen. Is de doorgang kleiner, dan moet u de melding minimaal 2 weken voor de werkzaamheden doen.
 • De te plaatsen voorwerpen mogen geen gevaar voor de omgeving zijn en u maakt gebruik van een deugdelijke afzetting.

 • De vrije doorgang voor hulpdiensten op een rijbaan is minimaal 3,50 m breed
 • Vluchtwegen en achterpaden blijven vrij
 • Op het trottoir blijft een strook van minimaal 1,50 meter over voor voetgangers
 • Als er steigers op het trottoir geplaatst worden, moet de doorgangshoogte minimaal 2,20 meter zijn
 • Bij steigers worden voldoende maatregelen genomen om te voorkomen dat er vuil verspreidt of materiaal naar beneden valt
 • Een steiger wordt op zodanige manier geplaatst dat deze niet kan omvallen, omwaaien, of ander gevaar kan opleveren
 • De container(s) wordt, als er stoffen of iets dergelijks uit kunnen waaien, aan de bovenzijde afgedekt
 • Voor het storten van illegaal afval in of in de nabijheid van de bouwcontainer(s) is de aanvrager verantwoordelijk
 • Een open container of puinzak is tussen zonsopgang en –ondergang, en in ieder geval tussen 22.00 uur en 6.00 uur, afgedekt
 • Een container wordt voorzien van retro reflecterende markering volgens de eisen van publicatie 130 van het CROW
 • Het bouwmateriaal en/of bouwmaterieel wordt dusdanig geplaatst dat ze voor zo min mogelijk overlast, hinder en onveiligheid zorgen
 • Door het plaatsen van bouwmaterieel en/of bouwmateriaal op de weg mag de toegang tot aangrenzende percelen niet worden ontnomen of belemmerd
 • Omwonenden worden vooraf op de hoogte gesteld van de werkzaamheden
 • Containers worden niet direct voor ramen geplaatst, tenzij er overeenstemming is met de huiseigenaar of bewoner
 • Als er, ter beoordeling van de gemeente, in verband met de plaatsing van het bouwmateriaal en/of bouwmaterieel aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn vanuit het oogpunt van veiligheid of bruikbaarheid, kunnen de kosten van deze maatregelen en/of de kosten in man uur in rekening gebracht worden gebracht bij de aanvrager
 • Bij het plaatsen en gebruiken van het bouwmateriaal en bouwmaterieel moeten de voorschriften en waarborgen volgens het Boombeschermingsplan in acht worden genomen
 • In geval van wegwerkzaamheden of bijzondere gebeurtenissen (zoals evenementen of calamiteiten) kan de gemeente de aanvrager verplichten de voorwerpen tijdelijk te verwijderen of te verplaatsen
 • Na afloop van het gebruik moet de gebruikte openbare plaats en de directe omgeving daarvan schadevrij en opgeruimd achtergelaten worden. Mocht dit niet gebeuren, dan zal het terrein op kosten van de aanvrager door de gemeente worden opgeruimd en/of hersteld

Een melding doen is gratis, een ontheffing aanvragen kost € 38. Verder betaalt u altijd precariokosten, dit zijn de kosten die verbonden zijn met het gebruiken van gemeentegrond.

Precariokosten

Tijd Kosten per m2
Per dag € 0,49
Per volle kalenderweek € 1,53
Per volle kalendermaand € 3,95

Per kwartaal

Oppervlakte Kosten per m2
Bij een oppervlakte tot 100 m2 € 9,51
Voor de volgende 100 m2 € 7,57
Voor de volgende 300 m2 € 6,03
Voor de volgende 500 m2 € 4,58
Voor elke volgende m2 € 3,80

Per jaar

Oppervlakte Kosten per m2
Bij een oppervlakte tot 100 m2 € 24,06
Voor de volgende 100 m2 € 19,36
Voor de volgende 300 m2 € 15,53
Voor de volgende 500 m2 €11,61
Voor elke volgende m2 € 9,69

Bij het beoordelen of uw aanvraag wordt goedgekeurd wordt gelet op overlast voor het verkeer. Ook houden we rekening met:

 • omwonenden
 • het omgevingsplan
 • de hulpdiensten
 • het straatbeeld
 • aantal geplaatste voorwerpen die al in de omgeving staan
 • en eventuele bijzondere omstandigheden

De beste manier om te voorkomen dat verkeersdeelnemers tegen containers of andere obstakels botsen, is verlichting. Helaas is dat in veel gevallen niet mogelijk. Het beste alternatief is een goede markering. Dit kan op twee manieren: 

 1. Het markeren van het obstakel zelf met retroreflecterende markeringsstrepen.
 2. Het markeren van de omgeving van het obstakel volgens de richtlijnen voor maatregelen bij werk in uitvoering.