Welstand en welstandscommissie

 • Als u een omgevingsvergunning nodig hebt, beoordeelt de welstandscommissie uw aanvraag.
 • Welstand betekent de mate waarin een bouwplan past in de omgeving. De welstandscommissie toetst bouwplannen hierop. 
 • U kunt hiermee al rekening houden bij het maken van het bouwplan.
 • Het is verstandig om vóór de aanvraag van de vergunning een (gratis) haalbaarheidscheck te laten uitvoeren. U kunt de check aanvragen via het contactformulier bouwen en omgevingsplannen.

Nodig

 • Tekeningen van de gewenste bouw of verbouwing.
 • Details over hoe het gebouw eruit komt te zien.
 • Kleurenfoto's van hoe het gebouw en de aangrenzende bouwwerken er nu uitzien.
 • Gegevens over de bouwmaterialen en kleuren die u wilt gebruiken.

Kosten

 • Een welstandstoets is een onderdeel van de procedure voor een omgevingsvergunning.
 • Voor de aanvraag van de omgevingsvergunning brengt de gemeente kosten (leges) in rekening.

Welstandscommissie

 • In Harderwijk is er een Commissie Ruimtelijke Kwaliteit, hierin zijn de welstandscommissie en de monumentencommissie samengevoegd.
 • De commissie brengt advies uit aan burgemeester en wethouders of het uiterlijk of de plaatsing van een bouwwerk of standplaats voldoet aan de welstandseisen. Dit is bepaald in de Woningwet.

Samenstelling Commissie Ruimtelijke Kwaliteit

 • Welstandsdeskundige, de heer ir. G.J. Jonkhout
 • Deskundige erfgoed/cultuurhistorie, mevrouw drs. A. Scholtz
 • Burgerlid, de heer B. van Baasbank 
 • Vertegenwoordiger Oudheidkundige vereniging Herderewich, mevrouw D. van Liempt

De secretaris, de heer M. Bouw ondersteunt de commissie vanuit de gemeentelijke organisatie.

Vergaderingen en agenda

 • Van de meeste bouwplannen is de mening van de commissie bekend. Dan behandelt een afvaardiging van de commissie het plan (de welstandsdeskundige en/of de deskundige erfgoed/cultuurhistorie (bij wijziging monument)). Dit zogenaamde mandaatoverleg vindt plaats op de woensdag in de even weken.
 • Aansluitend aan het mandaatoverleg vergadert de voltallige commissie rond 13.00 uur. De vergadering is in het stadhuis van Harderwijk en is openbaar.

De agenda van de voltallige commissie publiceren we maandag voor de vergadering op deze pagina.