Participatie stappenplan complex initiatief

Per stap staat er een gedetailleerde toelichting in het participatieverslag sjabloon. Het is van groot belang om uw betrokken tijdens het gehele proces op de hoogte te houden.

Sjabloon participatieverslag (pdf, 233 KB)
Maak inzichtelijk wie de belanghebbenden zijn

Voordat u uw initiatief wilt indienen is het van belang om alle belanghebbenden op een rijtje te zetten. Een aantal voorbeelden van belanghebbenden zijn:

 • Gemeente Harderwijk
 • Initiatiefnemer (uzelf)
 • Bouwbedrijven
 • Architect
 • Omwonende rondom (bouw)plan
 • Investeerders
 • Leveranciers
 • Hulpdiensten lokaal: Brandweer, ambulance en politie
 • Bedrijven (i.v.t) rondom het (bouw)plan
 • Woningzoekende
 • Milieu/belangen organisaties
 • Huidige bewoners
 • Openbaar vervoer zoals NS, RRReis en regio taxi.
Maak een stakeholders analyse

Als u stap 1 heeft uitgewerkt, kunt u beginnen met het maken van een stakeholdersanalyse. Dit doet u om inzicht te krijgen in de verschillende rollen die deze personen/organisaties innemen in het proces. U kunt de lay-out voor een stakeholdersanalyse (pdf, 27 KB) gebruiken om aan de hand van een tabel een volledige analyse te maken.

Advies: inschakelen professional

Heeft uw adviseur hulp nodig bij participatie? Dan kan u een extern participatiebureau inschakelen. Dit is geen verplicht onderdeel. Als u gebruikt maakt van een extern participatiebureau dan kan u doorgaan naar stap 6. Anders gaat u door naar stap 4.

Betrokkenen voorlichten

Het doel van deze stap is om de betrokken die uit stap 1 gekomen zijn laagdrempelig te informeren. Bekijk de participatieladder (pdf, 150 KB) voor voorbeelden hoe u dit kunt doen. Het is van belang dat u een beslissing maakt hoe de betrokkenen in het proces betrokken gaan worden. U kunt bijvoorbeeld langs de deuren gaan, een brief sturen of een buurtactiviteit organiseren.

Bepalen inzet participatievorm

In deze stap gaat u bepalen welke vorm van participatie u gaat toepassen. Er zijn verschillende participatiemethodes (pdf, 339 KB) die u kunt toepassen. 

Feedback verwerken

Het is van belang dat u de feedback die u heeft gekregen op uw plan in stap 4 verwerkt. Is hierdoor uw initiatief veel veranderd? Pas dan nogmaals stap 4 en 5 toe.

Dien uw initiatief en het participatie verslag in bij gemeente Harderwijk

Dien uw initiatief in via het contactformulier. Dien hierbij direct uw participatieverslag (pdf, 233 KB) in.

Start vergunningsaanvraag

De omgevingscoach neemt contact met u op over de vergunningsaanvraag en de vervolgstappen.

Heeft u vragen of loopt u ergens tegenaan? Neem contact op met Ruimtelijke Dienstverlening via telefoonnummer 0341 411 911.