Participatie omgevingsinitiatief

  • Plannen die iets veranderen of toevoegen aan de omgeving worden omgevingsinitiatieven genoemd.
  • Bij het aanvragen van een omgevingsvergunning voor een initiatief is participatie gewenst of verplicht.
  • Plannen kunnen complex en eenvoudig van aard zijn. Het is van belang om te weten of uw initiatief complex of eenvoudig van aard is om het participatieproces te doorlopen.
  • U volgt het stappenplan om tot een volledig participatieverslag te komen.

Eenvoudig initiatief

Een eenvoudig initiatief is simpel van aard en heeft weinig gevolgen voor de omgeving. Voorbeelden zijn: het plaatsen van een dakkapel, aanbouw of een dakraam.

  • Het (bouw)plan/initiatief past binnen de regels.
  • Participatie is zeer wenselijk.
  • U kunt het stappenplan voor een eenvoudig initiatief volgen.
Stappenplan eenvoudig initiatief

Complex initiatief

Een complex initiatief is geen eenvoudig initiatief en heeft grote gevolgen voor de omgeving. Voorbeelden zijn: functiewijziging, ontwikkeling binnen perceel, gebiedsuitbreiding of woningbouw.

  • Het (bouw)plan/initiatief past niet binnen de regels.
  • Participatie is noodzakelijk en verplicht bij specifieke initiatieven. Kijk op de bindende advieslijst (pdf, 43 KB) voor deze initiatieven. Staat uw initiatief op de lijst? Dan is participatie verplicht.
  • U kunt het stappenplan voor een complex initiatief volgen.
Stappenplan complex initiatief