Voorwerpen op of aan de weg plaatsen

 • Wilt u een voorwerp op de openbare weg plaatsen of gebruiken, dan moet u dit melden bij de gemeente.
 • Bijvoorbeeld (bouw)containers, steigers, kranen of ander materieel en materiaal. U meldt dit bij snel herstel via telefoonnummer 0341 411 333 of via snelherstel@harderwijk.nl

Regelen

 • Als u een melding per e-mail doet, moet u de volgende gegevens daarin vermelden:
  • Contactgegevens van aanvrager/verantwoordelijke en/of het aanspreekpunt tijdens de werkzaamheden (telefoonnummer en e-mailadres).
  • Locatie van de openbare ruimte die u in gebruik wilt nemen.
  • Startdatum en einddatum van het in gebruik nemen van de openbare ruimte.

Voorwaarden

 • U moet een melding doen bij snel herstel zodat de beheerder openbare ruimte op de hoogte is en eventueel contact op kan nemen.
 • U laat de openbare ruimte weer achter zoals deze eruit zag voor het plaatsen van het voorwerp.
 • De doorgang bij de werkzaamheden moet groot genoeg zijn zodat vrachtwagens erdoor kunnen. Is de doorgang kleiner, dan moet u de melding minimaal 2 weken voor de werkzaamheden doen.
 • De te plaatsen voorwerpen mogen geen gevaar voor de omgeving zijn en u maakt gebruik van een deugdelijke afzetting.

Tijd Kosten per m2
Per dag € 0,46
Per volle kalenderweek € 1,43
Per volle kalendermaand € 3,67
   

Per kwartaal

Oppervlakte Kosten per m2
Bij een oppervlakte tot 100 m2 € 8,84
Voor de volgende 100 m2 € 7,03
Voor de volgende 300 m2 € 5,60
Voor de volgende 500 m2 € 4,25
Voor elke volgende m2 € 3,52

Per jaar

Oppervlakte Kosten per m2
Bij een oppervlakte tot 100 m2 € 22,32
Voor de volgende 100 m2 € 17,96
Voor de volgende 300 m2 € 14,41
Voor de volgende 500 m2 € €10,78
Voor elke volgende m2 € 9