Terras plaatsen

  • U hebt een ontheffing nodig als u een terras wilt plaatsen op of aan de weg.
  • Vraag de ontheffing ook aan als u een bloembak of straatmeubel wilt plaatsen. 
  • Voor het plaatsen van schermen, daken of vlonders, moet u misschien een aparte omgevingsvergunning aanvragen.
  • Vraag de ontheffing direct online aan. 
Inloggen met DigiD Online terrasvergunning aanvragen

Kosten

De kosten van uw aanvraag zijn € 36,92.

Plaatst u (een gedeelte van) het terras op gemeentegrond? Neem dan contact op via 0341 411 911. Zij kunnen u informeren over de huur van de grond.

Voor het in gebruik nemen van gemeentegrond betaalt u precariobelasting. De actuele tarieven vindt u in de Precarioverordening Harderwijk

Nodig bij de aanvraag

  • Naam en adres van uw bedrijf.
  • Een tekening van uw terras met daarop de maten van het terras (max schaal 1:100).
  • Toestemming van/overeenkomst met rechthebbende van de grond.