Omgevingsvergunning aanvragen

  • Wilt u bouwen, verbouwen of slopen, een boom kappen of een uitrit of weg aanleggen?
  • In het Omgevingsloket DSO (Digitaal Stelsel Omgevingswet) doet u een vergunningcheck, een melding of vraagt u meteen een omgevingsvergunning aan.
  • Of u maakt gebruik van het contactformulier omgevingsvergunningen en omgevingsplannen.
  • Vraag een vergunning op tijd aan. Het is belangrijk dat uw aanvraag compleet is.

Aanvragen omgevingsvergunning

  • Aanvragen die vanaf 1 januari 2024 worden ingediend, vallen onder de regels van de nieuwe Omgevingswet.
  • De vergunningcheck, het indienen van een aanvraag en het aanvullen van een reeds bestaande aanvraag lopen dan via het nieuwe omgevingsloket DSO.
Omgevingsvergunning aanvragen

Aanpassen aanvraag omgevingsvergunning van voor 1 januari 2024

  • Heeft u nog een aanpassing van een aanvraag omgevingsvergunning van voor 1 januari 2024?
  • Ga naar het huidige omgevingsloket (OLO).
Vergunning aangevraagd voor 2024