Regenbooggemeente

Harderwijk is Regenbooggemeente. We werken aan sociale acceptatie en veiligheid van personen die zich identificeren als LHBTIQ+ (lesbisch, homoseksueel, biseksueel, transgender, intersekse, queer, aseksueel, panseksueel en andere seksuele voorkeuren en genderidentiteiten), omdat iedereen in Harderwijk en Hierden in welke situatie dan ook zichzelf moet kunnen zijn.

Regenbooggemeente

  • We zorgen voor zichtbaarheid van de regenbooggemeente en we gaan in gesprek met scholen, zorginstellingen, kerken en verenigingen over het onderwerp. Daarnaast organiseren we conferenties op de thema´s: Jeugd & Onderwijs, Zorg & Ouderen, Religie & Multiculturele achtergrond en Sport. We zetten jaarlijks een enquête uit om acceptatie- en veiligheidsgevoelens te meten en houden elk half jaar een bewoners inspraakavond.
  • De gemeente Harderwijk werkt bij het organiseren van LHBTIQ+ gerelateerde activiteiten samen met het inwonersinitiatief de Village People en de Regenboog Ambassadeurs.

Hulp en ondersteuning Regenbooggemeente

LHBTIQ+ personen in de gemeente Harderwijk kunnen rekenen op hulp en ondersteuning. Ook zijn er diverse mogelijkheden om met anderen in gesprek te gaan en elkaar te ontmoeten. Bekijk hieronder de mogelijkheden.

  • Stichting Village People Harderwijk: De Village People organiseert elke 1e en 3e donderdag van de maand dans- en kennismakingsavonden in het Village People Café in de Mess in Harderwijk. Daarnaast organiseren ze LHBTIQ+ gerelateerde film- en themabijeenkomsten, het Village People jongerencafé en een Ouderen Salon.
  • Regenboograad: De Regenboog ambassadeurs zijn een brede belangenvertegenwoordiging van de LHBTIQ+ gemeenschap. Zij signaleren LHBTIQ+ gerelateerde wensen en behoeften vanuit de samenleving en adviseren de gemeente op het Regenboogbeleid en de uitvoering. Vanuit hun ervaring geven ze ook vrijblijvend advies aan zorg-, welzijn- en onderwijsinstellingen, sportverenigingen en andere maatschappelijke instellingen. Daarnaast vormen de ambassadeurs een Regenboog Raad waar vanuit ze met de Village People activiteiten op LHBTIQ+ gerelateerde dagen organiseren: info@regenboograad.nl.
  • Platform gekleurder.nl: Het platform voor en door de LHBTIQ+ gemeenschap in Harderwijk en omgeving, biedt een veilige plek waar hulpvragen gesteld kunnen worden over het LHBTIQ+-zijn, waarop een lokale agenda van activiteiten te vinden is en waar ideeën en verhalen kunnen worden uitgewisseld. Het wordt beheerd door de Village People.
  • COC Zwolle: COC Zwolle komt op voor de belangen van LHBTIQ+ personen in de regio. Het COC geeft voorlichting op scholen en helpt leerlingen bij het starten van een GSA (een Gender & Sexuality Alliance). Ook organiseert COC Zwolle diverse activiteiten waarbij LHBTIQ+ personen elkaar kunnen ontmoeten.
  • Jong&Out app: Via de app Jong&Out kunnen LHBTIQ+ jongeren tot en met 18 jaar op een veilige manier met elkaar in contact kunnen komen. Ze kunnen nieuwe vrienden maken en met elkaar praten over coming-out, liefde en gender.
  • Genderpraatjes.nl: Op deze site kunnen jongeren en ouders chatten, bellen en mailen met ervaringsdeskundigen over vragen rondom gender, genderidentiteit, dating en relaties, coming-out, transitie of het ontmoeten van anderen.
  • Politie Roze in Blauw: Roze in Blauw is een netwerk binnen de politie met een meldpunt voor LHBTIQ+ personen die te maken krijgen met discriminatie, bedreiging, mishandeling of andere strafbare zaken die te maken hebben met hun seksuele oriëntatie, sekse- of genderidentiteit.
  • Art.1:Voelt u zich gediscrimineerd, of bent u getuige geweest van discriminatie, dan kunt u ook terecht bij Artikel 1 Noord Oost Gelderland. Zij zoeken samen met u naar een oplossing die bij u past. Zij kunnen hulp bieden bij bemiddeling, aangifte doen, advies en ondersteuning bij discriminatie in allerlei contexten zoals op werk, op school, op de woningmarkt, in de sport, in de zorg etc. Zij kunnen helpen bij al uw vragen over discriminatie. Hoe maakt u het bespreekbaar? Wat is discriminatie en wat kan er tegen gedaan worden

Ontstaan Regenbooggemeente

Op 19 december 2017 heeft Harderwijk zich uitgeroepen tot Regenbooggemeente. In dit jaar is voor het eerst de regenboogvlag opgehangen op Coming-Outdag. In 2018 is er een regenboogzebrapad gekomen. In 2019 is er een plaquette bevestigd op het gemeentehuis. Hierna is het Regenboogbeleid geschreven dat op 28 april 2020 is aangenomen door de Raad. Dit beleid is aangevuld met een Regenboog uitvoeringsagenda.