Organisatie en samenwerking

Gemeente Harderwijk is een vooruitstrevende gemeente met ongeveer 49.000 inwoners, die naast haar wettelijke taken ook ambitieuze bestuurlijke opgaven wil realiseren voor en in Harderwijk. De ambtenaren ondersteunen het college van burgemeester en wethouders bij de voorbereiding en uitvoering van het gemeentelijk beleid.

Ambtelijke organisatie

  • Bij de gemeente Harderwijk werken ruim 300 medewerkers met hart en ziel voor de inwoners, bedrijven en bezoekers.
  • De ambtenaren werken verdeeld over 4 domeinen: Ruimte, Samenleving, Bestuur & Organisatie en het Stadsbedrijf.
  • Aan het hoofd van de ambtelijke organisatie staat de gemeentesecretaris.