Organisatie en samenwerking

Gemeente Harderwijk is een vooruitstrevende gemeente met ongeveer 49.000 inwoners, die naast haar wettelijke taken ook ambitieuze bestuurlijke opgaven wil realiseren voor en in Harderwijk. De ambtenaren ondersteunen het college van burgemeester en wethouders bij de voorbereiding en uitvoering van het gemeentelijk beleid.

Ambtelijke organisatie

  • Bij de gemeente Harderwijk werken ruim 300 medewerkers met hart en ziel voor de inwoners, bedrijven en bezoekers.
  • De ambtenaren werken verdeeld over 2 domeinen: Stad & Omgeving en Mens & Maatschappij
  • Aan het hoofd van de ambtelijke organisatie staat de gemeentesecretaris.

  • In alles wat wij doen streven wij naar de beste kwaliteit van dienstverlening.
  • Wij laten dat zien door gastvrij, enthousiast en gedreven op vragen uit de Harderwijker samenleving in te spelen.
  • Door samen te werken met onze samenleving, regiogemeenten en andere partners maken wij het verschil.

Onze kernwaarden: open, ontspannen en ondernemend

  • Open: we zijn integer en aanspreekbaar. We werken heel transparant en zijn toegankelijk, bereikbaar en betrokken. Wij weten elkaar te vinden en zijn betrokken bij ons werk. Wij staan klaar voor de burgers en zijn er voor hen.
  • Ontspannen: wij zijn flexibel, gaan vriendelijk met elkaar om en hebben respect voor elkaar en onze klanten.
  • Ondernemend: wij hebben een hands-on mentaliteit. Met een hoog dienstverlenend niveau leveren wij een daadkrachtige bijdrage aan de welvaart in de stad en een goede leefomgeving.

Gemeenten, provincies en/of waterschappen kunnen samenwerkingen aangaan volgens de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr). Gemeente Harderwijk neemt deel aan verschillende gemeenschappelijke regelingen.

Gemeenschappelijke regeling Meerinzicht

Meerinzicht is de samenwerking van de gemeenten Ermelo, Harderwijk en Zeewolde. De 3 gemeenten werken samen op het gebied van zorg, werk en inkomen, jeugdhulp en leerlingzaken (domein sociaal), belastingen, facilitaire dienstverlening, financiën, gebouwenbeheer, HRM, informatisering & automatisering, communicatie, juridische zaken en geo-informatie (domein bedrijfsvoering). Kijk voor meer informatie op de website van Meerinzicht.

Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Veluwe

De Omgevingsdienst Veluwe voert een aantal taken uit voor de gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Hattem, Heerde, Nunspeet, Oldebroek en Putten en de provincie Gelderland. Dit zijn taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht, handhaving en advisering (omgevingsrecht). Kijk voor meer informatie op de website van Omgevingsdienst Veluwe.

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe

Het Streekarchief beheert de archieven voor de gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet en Oldebroek. Kijk voor meer informatie op de website van Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe.

Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland

De Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) behartigt de belangen van de gemeenten Aalten, Apeldoorn, Berkelland, Bronckhorst, Brummen, Doetinchem, Elburg, Epe, Ermelo, Hattem, Harderwijk, Heerde, Lochem, Montferland, Nunspeet, Oldebroek, Oost Gelre, Oude IJsselstreek, Putten, Voorst, Winterswijk en Zutphen op het terrein van de brandweerzorg, rampenbestrijding, crisisbeheersing, risicobeheersing en geneeskundige hulpverlening, zoals neergelegd in de Wet veiligheidsregio’s. Kijk voor meer informatie op de website van de VNOG.

Gemeenschappelijke regeling GGD Noord- en Oost-Gelderland 2016

De GGD is de gezondheidsdienst van en voor de gemeenten Aalten, Apeldoorn, Berkelland, Bronckhorst, Brummen, Doetinchem, Elburg, Epe, Ermelo, Hattem, Harderwijk, Heerde, Lochem, Montferland, Nunspeet, Oldebroek, Oost Gelre, Oude IJsselstreek, Putten, Voorst, Winterswijk en Zutphen. Bij de GGD staat preventie centraal: het voorkomen van ziekten in de regio. Kijk voor meer informatie op de website van GGD Noord- en Oost-Gelderland.