Burgemeester Jeroen Joon

Taken

 • Openbare orde en veiligheid (incl. VNOG)
 • Bestuurlijke co√∂rdinatie
 • Integriteit en ondermijning
 • AZC
 • Naturalisatie
 • APV  w.o. vergunningen drank en horeca, evenementen, exploitatie)
 • Verkiezingen
 • BRP en burgerlijke stand
 • Regionale en internationale samenwerking (o.a. internationale Hanze en RS4)
 • Kabinetszaken
 • Representatie
 • Participatieverklaring

Politieke partij

VVD

 • VNG Gelderland, bestuurslid (onbetaald)
 • VNG diverse commissies: Taskforce Gastvrijheidseconomie, Klankbordgroep Gemeenten (onbetaald)
 • VNG commissie Bestuur en Veiligheid en van daaruit ook commissielid Inkoop en Aanbesteding (onbetaald)
 • Joon MVV Support Services Vof, familiebedrijf (betaald)