College van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders (B&W), is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de gemeente en voert alle besluiten van de gemeenteraad uit. De gemeentesecretaris staat het college van B&W bij.

Groepsfoto college van BenW Harderwijk
Van links naar rechts gemeentesecretaris J.P. Wassens, wethouder B. van Bijsteren, burgemeester H.J. van Schaik, wethouder G.J. van Noort, wethouder M. Companjen en wethouder J. de Jong.

Taken van burgemeester en wethouders

  • Harderwijk heeft 4 wethouders, die ieder een bepaald terrein behandelen. Dat noemen we een portefeuille.
  • Ook de burgemeester heeft een (politiek minder gevoelige) portefeuille.
  • Het college zorgt ook voor de uitvoering van allerlei wetten.
  • Het college legt verantwoording af aan de gemeenteraad.

Samenstelling college