Collegeprogramma

Vandaag bouwen aan morgen

In deze publieksversie van het collegeprogramma van de gemeente Harderwijk leest u stap voor stap wat de gemeente de komende jaren van plan is. Het gaat om de periode 2022 tot en met 2026. U leest ook hoe de gemeente Harderwijk die plannen aanpakt. Zo leest u wat dit concreet betekent voor u en alle inwoners van Harderwijk. Veel leesplezier!

Thema’s

Hier leest u over het bestuur en ondersteuning van de gemeente Harderwijk. De gemeente werkt op verschillende onderdelen aan vertrouwen: Samenwerking, Integriteit (eerlijkheid) en Meedoen en Dienstverlening (service aan inwoners).

Wat doet de gemeente Harderwijk voor u?

De gemeente Harderwijk wil dat u meer vertrouwen krijgt in de gemeente. De gemeente gaat daarvoor beter met u samenwerken. Daarnaast moedigen we u aan om mee te doen in de gemeente. Tot slot gaat de gemeente u beter helpen.

Hoe pakt de gemeente Harderwijk dat voor u aan?

We meten één keer in 2 jaar wat inwoners van het bestuur van de stad vinden. En er komt een systeem waarin informatie over elke wijk staat. De wethouders houden maandelijks een spreekuur in uw wijk.  En één keer in de week is er een inloopspreekuur in het Stadhuis. Mensen kunnen hier vragen stellen aan een medewerker. Maar ook nieuwe ideeën neerleggen bij de gemeente. Bovendien helpen we het platform ‘Kleurrijk Harderwijk’. We zijn tenslotte een Regenbooggemeente. Daardoor zijn we een veilige gemeente voor LHBTIQ+-inwoners. We praten en schrijven ook tegen u in gewone taal. Daardoor begrijpt iedereen onze brieven en berichten. Tot slot werken we zo veel mogelijk op afspraak. Daardoor blijven de wachttijden kort.

Wat voor invloed heeft dit op uw leven in de gemeente Harderwijk?

U voelt zich gehoord in de gemeente. Bovendien mag u vaker uw verhaal vertellen aan de mensen die de plannen maken in de gemeente. En u kunt zichzelf zijn. Tot slot begrijpt u de gesprekken en teksten tussen u en de gemeente beter.

Thema’s

Hier leest u over veiligheid, maar ook over minder criminaliteit en overlast. De gemeente Harderwijk gaat voor een felle aanpak.

Wat doet de gemeente Harderwijk voor u?

We pakken drugscriminaliteit, huiselijk geweld en kindermishandeling hard aan. Ook pakken we fraude, internetcriminaliteit en mensenhandel aan. We verminderen overlast. En we werken aan betere ondersteuning voor de jeugd. Tot slot steken we tijd en geld in veiligere buurten.

Hoe pakt de gemeente Harderwijk dat voor u aan?

Er komen scherpere regels, vergunningen, toezicht en handhaving. En we voorkomen dat jongeren in criminaliteit terechtkomen. Bijvoorbeeld door projecten over witwassen uit te voeren. Ook bieden we geschikte hulp en opvang aan slachtoffers. We controleren risicogroepen en daders. We werken beter samen met politie, boa’s en jongerenwerkers. En we steken meer tijd en geld in mensen met geestelijke problemen. Tot slot maken we afspraken om scholen veiliger te maken.

Wat voor invloed heeft dit op uw leven in de gemeente Harderwijk?

U merkt minder overlast in uw wijk. Daardoor voelt u zich veiliger in uw eigen gemeente.

Thema’s

Hier leest u over het verkeer en vervoer in de gemeente Harderwijk. Daarin komen duurzaamheid en bereikbaarheid aan bod. Tot slot gaat het over auto’s in de binnenstad.

Wat doet de gemeente Harderwijk voor u?

We richten wegen veilig in. En we maken fiets- en voetpaden comfortabeler en veiliger. We moedigen het delen van vervoer aan. En we plaatsen bewaakte fietsenstallingen en oplaadpunten voor elektrische fietsen. We verbeteren de bereikbaarheid van onze wijken en industrieterreinen per fiets en openbaar vervoer. Ook parkeren we aan de rand van de binnenstad. En we maken parkeerplaatsen met meer groen.

Hoe pakt de gemeente Harderwijk dat voor u aan?

We controleren wegen, fiets- en voetpaden en knappen ze vaker op. Daarnaast maken we afspraken met horeca die fiets- en scooterbezorgers hebben. We plaatsen snelle laders voor auto’s bij onze (wijk)winkelcentra. En we zorgen dat inwoners op meer plaatsen de fiets veilig kunnen parkeren. Om onze bereikbaarheid te verbeteren willen we dat bussen vaker rijden. En willen we sneller en vaker een trein in Harderwijk. We onderzoeken ook waar missende verbindingen zijn op fietsroutes. Bijvoorbeeld waar een tunnel nodig is. We sluiten de parkeerplaatsen bij de boulevard. De binnenstad en boulevard worden daarnaast autoluw. Dat betekent dat op die plekken minder of geen auto’s meer rijden.

Wat voor invloed heeft dit op uw leven in de gemeente Harderwijk?

Fietsen, lopen en autorijden wordt veiliger voor u in de gemeente Harderwijk. Bovendien kunt u makkelijker en veiliger uw vervoersmiddel parkeren in de gemeente Harderwijk. Ook hoeft u minder lang te wachten op bussen en de trein. En u kunt afgelegen plekken in de gemeente Harderwijk beter bereiken. Tot slot heeft u minder overlast van auto’s in de binnenstad.

Thema’s

Hier leest u over de economie in de gemeente Harderwijk. We bespreken het aantrekkelijker maken van winkelcentra en markten. En Harderwijk moet aantrekkelijker worden voor ondernemers.

Wat doet de gemeente Harderwijk voor u?

We zien graag dat de gebieden met winkels druk zijn en van goede kwaliteit. We werken samen met de winkeliersverenigingen om dit te bereiken. Ook maken we onze bedrijventerreinen duurzamer en geschikter voor de toekomst. En we vergroten de kansen voor nieuwe, lokale en kleine ondernemers.

Hoe pakt de gemeente Harderwijk dat voor u aan?

We maken een plan voor de binnenstad. Hierbij kijken we naar lege winkels, bereikbaarheid en planten en bomen. We kijken naar plekken die extra aandacht nodig hebben, zoals de Vuldersbrink, Donkerstraat/Klooster en de Boulevard. En we organiseren elk jaar een bijeenkomst voor nieuwe ondernemers. We zorgen ook voor een programma waar nieuwe bedrijven zich kunnen ontwikkelen. Bovendien luisteren en geven we duidelijkheid over wat de gemeente voor ondernemers kan betekenen.

Wat voor invloed heeft dit op uw leven in de gemeente Harderwijk?

De winkelgebieden zijn schoon, heel, veilig en vindbaar. En er is een divers aanbod aan winkels. Als ondernemer kunt u bij de gemeente terecht voor vragen. Tot slot ondersteunen we de ondernemers en winkels uit de gemeente.

Thema’s

Hier leest u over het onderwijs in de gemeente Harderwijk. Een samenleving waarin iedereen gelijk opgroeit. En waar onderwijs geschikt is voor de toekomst.

Wat doet de gemeente Harderwijk voor u?

We hebben extra aandacht voor 16-jarigen tot en met 27-jarigen zonder basis diploma.  Daarbij hebben we aandacht voor het hele gezin als het gaat om taalontwikkeling van het kind. We maken schoolgebouwen beter voor het milieu. Ook verbeteren we de temperatuur in de schoolgebouwen. Daarnaast zorgen we voor een goede samenwerking tussen onderwijs en bedrijven zodat er een sterkere band ontstaat.

Hoe pakt de gemeente Harderwijk dat voor u aan?

We zorgen voor extra activiteiten en steun voor alle kinderen die dat nodig hebben. En we zorgen dat er voldoende manieren terug naar onderwijs, werk of dagbesteding zijn. We geven middelbare scholen extra geld voor het onderhoud van schoolgebouwen. En we geven geld aan nieuwe ideeën die de samenwerking tussen onderwijs en bedrijven helpen. Tot slot zorgen we voor een Onderwijsboulevard vlakbij het station. In de Onderwijsboulevard zitten onderwijs en bedrijven dicht bij elkaar.

Wat voor invloed heeft dit op uw leven in de gemeente Harderwijk?

U krijgt meer hulp en activiteiten bij uw (taal)ontwikkeling. En u krijgt meer kans om weer een opleiding op te pakken. Ook is het makkelijker om van school naar werk te gaan. Tot slot krijgt u als ondernemer de kans om nieuwe talenten te vinden voor uw bedrijf.

Thema’s

Hier leest u over sport, cultuur en activiteiten in de gemeente Harderwijk. Het gaat over gezondere inwoners, een inclusiever kunst- en cultuuraanbod en een toeristischer Harderwijk.

Wat doet de gemeente Harderwijk voor u?

We maken de verbinding tussen zorg en bewegen. Zo zorgen we ervoor dat sporten en bewegen voor iedereen mogelijk is. We staan open voor ideeën van kunstenaars voor kunst buiten. En we zorgen ervoor dat al het oude erfgoed goed wordt onderhouden. Daarnaast nemen we een besluit over wel of geen nieuw theater. We zorgen ervoor dat Harderwijk 365 dagen per jaar aantrekkelijk is voor bewoners en bezoekers. We focussen ons op visserij, havens en watersport.

Hoe pakt de gemeente Harderwijk dat voor u aan?

We leggen via coaches uit waarom bewegen voor iedereen zo belangrijk is. Daarop aansluitend openen we het nieuwe zwembad en de nieuwe sporthal Sypel III. We luisteren naar ideeën van kunstenaars in de gemeente Harderwijk. En we versterken de samenwerking tussen culturele- en erfgoedorganisaties. We onderzoeken de extra waarde van een nieuw theater. Ook maken we een plan over de wens, inhoud en plaats van zo’n theater. We verlengen het toeristisch seizoen door een beter aanbod het hele jaar door. En tot slot zorgen we voor betere routes en duurzaam vervoer naar de gemeente toe.

Wat voor invloed heeft dit op uw leven in de gemeente Harderwijk?

U kunt met een coach samen bewegen. Dit is ook voor mensen die een beperking hebben. En u kunt gebruikmaken van het nieuwe zwembad en sporthal. U krijgt de mogelijkheid om meer kunst te zien in de gemeente Harderwijk. Ook kunt u meer genieten van alle beelden en kunst in de gemeente. Er is een meer toeristisch aanbod in Harderwijk waar u terecht kan.

Thema’s

Hier leest u over werk, gezondheid en gelijke kansen in de gemeente Harderwijk. Iedereen in Harderwijk doet mee. Zo krijgt de gemeente gezondere wijken met meer gelijke kansen. En ieder kind kan kansrijker opgroeien.

Wat doet de gemeente Harderwijk voor u?

We stellen wijkwethouders aan. Zij zijn het aanspreekpunt in de wijk. Daarnaast blijven we tijd en geld steken in de verbinding tussen geluk, kunst en cultuur. Bijvoorbeeld de geluksroute. We maken de wijken groener. En we zorgen voor een rookvrije omgeving. Informatie over hulp in de gemeente is bovendien makkelijker te vinden. En we hebben aandacht voor fysieke toegankelijkheid op straat. Oftewel: kan iedereen met een handicap of een beperking overal naar binnen? Zijn alle stoepen, straten en pleinen goed bereikbaar? We steken ook tijd en geld in het actief meedoen van jongeren in de gemeente. Tot slot zorgen we dat meer kinderen thuis wonen.

Hoe pakt de gemeente Harderwijk dat voor u aan?

De wijkwethouder is zichtbaar in de wijk en houdt één keer per maand een spreekuur in de wijk. We houden alle bomen in de gaten en zorgen voor verschillende soorten groen. Tegelijkertijd starten we een project genaamd ‘Stoppen met Roken’. Zo komen er meer rookvrije plekken in de wijken. We werken voor de inwoners van de gemeente Harderwijk. Wat heeft iemand bijvoorbeeld nodig om weer mee te kunnen doen? Hiervoor bedenken we nieuwe plannen. Bij elke verandering in de openbare ruimte passen we daarnaast toegankelijkheidsregels toe. Jongeren krijgen les in zelfverzekerdheid en doorzettingsvermogen. En we werken aan de aanpak ‘Opgroeien in een kansrijke omgeving’.

Wat voor invloed heeft dit op uw leven in de gemeente Harderwijk?

U kunt naar het spreekuur met de wethouder. Zo maakt u samen met de gemeente uw wijk beter. U krijgt een gezondere omgeving. Ook wordt het uiterlijk van de gemeente groener. U heeft daarnaast minder overlast van rook. U voelt respect vanuit de gemeente. Ook kunt u alle plekken in de gemeente bezoeken. Uw kind krijgt bovendien meer vertrouwen in de toekomst. Alle jongeren krijgen tot slot een veilige plek om te wonen.

Thema’s

Hier leest u over duurzaamheid en het milieu in de gemeente Harderwijk. Iedereen doet mee met verduurzamen. Er is minder gebruik van energie, fossiele brandstoffen en grondstoffen. En juist meer groen. De bewoners van Harderwijk hebben ook minder overlast van klimaatverandering.

Wat doet de gemeente Harderwijk voor u?

We moedigen inwoners en ondernemers aan om te verduurzamen. We leggen zonnepanelen op daken. En we maken de eerste buurten aardgasvrij. Ook zorgen we dat de openbare ruimtes in de gemeente beter tegen hitte kunnen. Tot slot plaatsen we meer bomen in het stedelijke gebied van Harderwijk. We gebruiken hierbij de 3-30-300-regel:

  • 3 bomen kunnen zien vanuit huis
  • 30 procent bladerdek in elke buurt
  • 300 meter tot een park of andere groene ruimte

Hoe pakt de gemeente Harderwijk dat voor u aan?

We steken tijd en geld in een fonds voor duurzaamheid. Per jaar steken we tijd en geld in 1,5 hectare aan nieuwe zonnepanelen. Dit is meer dan 2 voetbalvelden. We moedigen bedrijven aan om zonnepanelen op hun bedrijfspanden te plaatsen. Er komt bovendien een zonnecarport bij de Sypel en een geluidscherm met zonnepanelen in Harderweide. Ook stellen we vanaf 2023 plannen vast voor de eerste aardgasvrije buurten. We starten in 2024 met het vergroenen van pleinen en parkeerplaatsen met het minste groen. Bij nieuwe bouwprojecten denken we aan de natuur, zoals verblijf, voedsel en voortplanting van vogels, insecten en andere dieren. Dat doen we door de openbare ruimte aan te passen aan klimaatverandering. Bijvoorbeeld door water vast te houden en meer bomen te planten. En stenen te vervangen door groen. Ook ontwerpen we in 2023 een groener Triasplein dat beter tegen de hitte kan.

Wat voor invloed heeft dit op uw leven in de gemeente Harderwijk?

U krijgt als inwoners of als ondernemer meer kans op financiële steun om te verduurzamen. U krijgt meer elektriciteit op een groene manier. Ook krijgt u een gemeente die niet alleen afhankelijk is van gas. U krijgt bovendien een mooiere en gezondere gemeente. Hierdoor ziet u ook meer diersoorten. Tot slot heeft u in de zomer minder last van hitte in de gemeente. En zijn er meer plekken voor verkoeling.

Thema’s

Hier leest u over wonen en de omgeving in de gemeente Harderwijk. Onze doelen? Meer geschikte woningen bouwen, Harderwijk en Hierden aantrekkelijker maken én woningen makkelijker bereikbaar en betaalbaar maken. Als gemeente pakken we de leiding zodat we deze doelen halen.

Wat doet de gemeente Harderwijk voor u?

We versnellen de bouw van woningen voor inwoners van de gemeente. We zetten ons in om de historische identiteit van Hierden en de bijbehorende boerenerven te behouden. Ook zorgen we ervoor dat huizen worden gebruikt om in te wonen. Hierbij willen we voorrang geven aan mensen met een band met Harderwijk. We weten hoeveel woningen we moeten bouwen. En we houden dit bij. We bekijken voor iedere wijk wat er nodig is voor de toekomst.

Hoe pakt de gemeente Harderwijk dat voor u aan?

Door een fonds voor wonen is er meer geld voor het bouwen van woningen. We maken plannen voor Hierden en de boerenerven. In deze plannen staat of er in Hierden ruimte is om meer te bouwen. En of er ruimte is om boerenschuren te slopen in ruil voor huizen. Door een plan te maken voor de boerenerven is er geld om het boerenerf te herstellen, te verbeteren en te bewaren. We geven woningzoekenden met een band met de gemeente Harderwijk meer kans bij het vinden van een woning. En starters krijgen bijvoorbeeld een lening voor een huis. We zorgen ervoor dat de kopers van een woning ook echt in de woning gaan wonen. In 2023 laten we voor iedere wijk zien wat er in de toekomst nodig is. Bijvoorbeeld aan woningen, maar ook aan voorzieningen zoals scholen, parken en speeltuinen.

Wat voor invloed heeft dit op uw leven in de gemeente Harderwijk?

U krijgt sneller kans op een geschikte woning in de gemeente. Harderwijk, Hierden en het buitengebied zijn aantrekkelijker om in te wonen en te leven. U heeft meer kans op een betaalbare woning in de gemeente. Tot slot krijgt u inzicht in wat er in uw wijk nodig is. Uw ideeën hiervoor zijn altijd welkom!