Gemeentesecretaris Ciska de Jong

Taken

  • 1e adviseur college van B&W
  • voorbereiding, vastlegging en uitvoering van collegebesluiten
  • hoofd ambtelijke organisatie

Lid VNG Taskforce Samen organiseren

  • Deze taskforce bestaat uit gemeentesecretarissen en -directeuren, adviseert de Vereniging Nederlandse Gemeente VNG vanuit de uitvoeringspraktijk over standaardisering en opschaling en moedigt de samenwerking aan tussen gemeenten.  Tijdsbesteding: 6 vergaderingen per jaar en 6 digitale bijeenkomsten. Onbetaald