Nevenfuncties college van burgemeester en wethouders

 • De leden van het college van burgemeester en de wethouders hebben naast hun werk voor de gemeente nevenfuncties.
 • Het zijn vooral onbetaalde functies. Als het om een betaalde functie gaat, staat dit bij de functie vermeld in het overzicht.

 • Comité van Aanbeveling Stichting De Veluwse Wens Ambulance, lid
 • Comité van Aanbeveling Stichting Harderwijkse Uitdaging, lid
 • Comité van aanbeveling Stichting Present Harderwijk, lid
 • Harderwijks Mannenkoor, beschermheer
 • Jury Initiatief Prijs William Schrikker Groep, voorzitter
 • Mayors for Peace, lid
 • Oranjevereniging Harderwijk, erevoorzitter
 • Raad van commissarissen Intermaris, lid - betaald (€ 15.200 bruto in 2021)
 • Rode Kruis, afdeling Harderwijk & Hierden, beschermheer
 • Samenloop voor Hoop Harderwijk, ambassadeur
 • Stedelijke Harmonie Harderwijk, beschermheer
 • Stichting CDA Amsterdam Noord (SCAN), penningmeester
 • Watersportvereniging Flevo, beschermheer
 • Redactielid CDA Bestuursforum
 • Voorzitter Vereeniging van Zuiderzeegemeenten
 • Gelders Genootschap, bestuurslid
 • Gemeente Dronten, informateur

 • Commissies van Toezicht penitentiaire inrichtingen in Nederland, lid klankbordgroep - betaald
 • Lid van de Commissie van Toezicht en beklagrechter bij JJI Intermetzo in Lelystad - betaald (€ 838 bruto per jaar)
 • Instituut Sportrechtspraak, tuchtrechter
 • Stichting Vrienden van Fundashon Gideon, penningmeester
 • Stichting de Maretak Veluwe, lid adviesraad

 • Informatie volgt

 • Informatie volgt

 • Informatie volgt

 • Informatie volgt

 • Openbaar Onderwijs Emmen, voorzitter Raad van Toezicht met ingang van 1 januari 2022 - betaald
 • Voetbalvereniging FC Ommen, bestuurslid
 • Youké, voorzitter Raad van Toezicht - betaald (€ 8.000 bruto per jaar)