Nevenfuncties college van burgemeester en wethouders

 • De leden van het college van burgemeester en de wethouders hebben naast hun werk voor de gemeente nevenfuncties.
 • Het zijn vooral onbetaalde functies. Als het om een betaalde functie gaat, staat dit bij de functie vermeld in het overzicht.

 • Comité van Aanbeveling Stichting De Veluwse Wens Ambulance, lid
 • Comité van Aanbeveling Stichting Harderwijkse Uitdaging, lid
 • Harderwijks Mannenkoor, beschermheer
 • Jury Initiatief Prijs William Schrikker Groep, voorzitter
 • Mayors for Peace, lid
 • Oranjevereniging Harderwijk, erevoorzitter
 • Raad van commissarissen Intermaris, vice-voorzitter - betaald (€ 16.720 bruto in 2023)
 • Rode Kruis, afdeling Harderwijk & Hierden, beschermheer
 • Samenloop voor Hoop Harderwijk, ambassadeur
 • Stedelijke Harmonie Harderwijk, beschermheer
 • Stichting CDA Amsterdam Noord (SCAN), penningmeester
 • Watersportvereniging Flevo, beschermheer
 • Redactievoorzitter CDA Bestuursforum
 • Voorzitter Vereeniging van Zuiderzeegemeenten
 • Gelders Genootschap, bestuurslid

 • Commissies van Toezicht penitentiaire inrichtingen in Nederland, lid klankbordgroep - betaald
 • Lid van de Commissie van Toezicht en beklagrechter bij JJI Intermetzo in Lelystad - betaald (€ 838 bruto per jaar)
 • Instituut Sportrechtspraak, tuchtrechter
 • Stichting Vrienden van Fundashon Gideon, penningmeester
 • Stichting de Maretak Veluwe, lid adviesraad
 • Lid Klankbordgroep Commissies van Toezicht - Kenniscentrum Commissie van Toezicht (op het werkterrein van Commissies van Toezicht die zijn verbonden aan justitiële inrichtingen in Nederland)

 • Geen nevenfuncties

 • Bestuurslid Meerinzicht 
 • Aandeelhouder Inclusief Groep
 • Archiefcommissie Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe
 • Aandeelhouder Alliander
 • Aandeelhouder Bank Nederlandse Gemeenten

 • Lid algemeen bestuurs Omgevingsdienst Noord-Veluwe
 • Voorzitter van het bestuur van Zonnepark Harderwijk bv
 • Aandeelhouder Warmtenet Harderwijk bv
 • Geen nevenfunctie, wel relevant: Jaarlijkse ontvangst van royalties van Uitgeverij Berne Media (gevestigd in Heeswijk-Dinther) voor het boek 'Rijke baronnen en bezitloze paters'
 • Geen nevenfunctie, wel relevant: 15 Zondelen Bouw&Infrapark Endura en 5 Enduradelen 2018

 • Eigenaar Werkconnectie BV
 • Eigenaar eenmanszaak Het Idee
 • Lid dagelijks bestuur GGD-NOG

 • Openbaar Onderwijs Emmen, voorzitter Raad van Toezicht met ingang van 1 januari 2022 - betaald
 • Voetbalvereniging FC Ommen, bestuurslid
 • Youké, voorzitter Raad van Toezicht - betaald (€ 8.000 bruto per jaar)