Wethouder M. (Marcel) Companjen

Marcel Companjen

Taken

  • 3e locoburgemeester
  • Omgevingswet, Omgevingsdienst N-Veluwe
  • Integrale handhaving, stadstoezicht
  • Gezondheid, sport
  • Leefbaarheid en milieu, wijkgericht werken
  • Onderwijs: huisvesting, azc, kinderopvang, achterstanden, peuterspeelzalen, brede school, toezicht openbaar onderwijs

Politieke partij