Wethouder Marcel (M.) Companjen

Taken

 • 2e locoburgemeester

Onderwijs, jeugd en sport

 • Onderwijshuisvesting
 • Leerlingzaken (incl. BO en VO)
 • (Passend) onderwijs
 • Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC)
 • Leerlingenvervoer
 • Kinderopvang
 • Peuterspeelzaalwerk
 • Jeugd
 • Sport
 • Integrale handhaving
 • Participatiewet
 • Arbeidsmarktbeleid en FactorWerk
 • Omgevingswet
 • Geluidsschermen A28

Politieke partij

 • Commissies van Toezicht penitentiaire inrichtingen in Nederland, lid klankbordgroep - betaald
 • Lid van de Commissie van Toezicht en beklagrechter bij JJI Intermetzo in Lelystad - betaald (€ 838 bruto per jaar)
 • Instituut Sportrechtspraak, tuchtrechter
 • Stichting Vrienden van Fundashon Gideon, penningmeester
 • Stichting de Maretak Veluwe, lid adviesraad
 • Lid Klankbordgroep Commissies van Toezicht - Kenniscentrum Commissie van Toezicht (op het werkterrein van Commissies van Toezicht die zijn verbonden aan justitiële inrichtingen in Nederland)