Wethouder Maarten Reckman

Maarten Reckman

Taken

 • 5e locoburgemeester

Sociaal domein en gezondheid

 • Beschermd wonen
 • Maatschappelijke zorg en opvang
 • Zorg
 • Welzijn
 • Vrijwilligers
 • Mantelzorg
 • Wmo
 • Gezondheid (incl. GGD)
 • Leefbaarheid
 • Wijkgericht werken
 • Wijkcentra
 • Inburgering
 • Leefstijl en -preventie
 • Veilig thuis (huiselijk geweld/ kindermishandeling)

Politieke partij

 • Eigenaar Werkconnectie BV
 • Eigenaar eenmanszaak Het Idee
 • Lid dagelijks bestuur GGD-NOG