Wethouder Maarten Reckman

Maarten Reckman

Taken

 • 5e locoburgemeester

Sociaal domein en gezondheid

 • Beschermd wonen
 • Maatschappelijke zorg en opvang
 • Burgerschap
 • Zorg
 • Welzijn
 • Vrijwilligers
 • Mantelzorg
 • Wmo
 • Gezondheid (incl. GGD)
 • Leefbaarheid
 • Wijkgericht werken
 • Wijkcentra
 • Inburgering
 • Leefstijl en -preventie
 • Veilig thuis (huiselijk geweld/ kindermishandeling)

Politieke partij

Eigenaar eenmanszaak Het Idee

Strategisch partnerschap in het kader van Erasmus. Betreft uitwisseling en methodiek ontwikkeling binnen het beroepsonderwijs. Tijdsbesteding circa 100 uur per jaar. Niet uit hoofde van het wethouderschap. Betaald (circa € 3.000 per jaar)

Lid dagelijks bestuur GGD-NOG

Portefeuille: Bedrijfsvoering en onderzoek (incl. epidemiologie, informatiegestuurd werken, gegevensbescherming, kwaliteit, communicatie); academische werkplaats Agora. Tijdsbesteding 2 dagen per maand. Uit hoofde van het wethouderschap. Onbetaald.