Wethouder Martijn Pijnenburg

Martijn Pijnenburg

Taken

 • 4e locoburgemeester

Economie, duurzaamheid en cultuur

 • Economie
 • Duurzaamheid
 • Bedrijventerreinen
 • Havenbeleid en -beheer
 • Inclusiviteit / diversiteit / toegankelijkheid
 • Gebiedsagenda: werklocaties
 • Omgevingsdienst Veluwe
 • Klimaatadaptatie
 • Groen, biodiversiteit, beheer openbare ruimte
 • Water (incl. Gastvrije Randmeren)
 • Monumentenzorg / archeologie
 • Lelystad Airport
 • Kunst en cultuur
 • Dierenwelzijn

Politieke partij

Lid algemeen bestuurs Omgevingsdienst Veluwe

Frequentie AB: circa 1x per 6 weken. Uit hoofde van het wethouderschap. Onbetaald

Bestuurslid Gelders Genootschap

Frequentie: 5x per jaar. Uit hoofde van het wethouderschap. Onbetaald.

Voorzitter van het bestuur van Zonnepark Harderwijk bv

Frequentie: 2x per jaar. Uit hoofde van het wethouderschap. Onbetaald.

Aandeelhouder Warmtenet Harderwijk bv

Frequentie: 2x per jaar. Uit hoofde van het wethouderschap. Onbetaald.

Geen nevenfunctie, wel relevant: Jaarlijkse ontvangst van royalties van Uitgeverij Berne Media (gevestigd in Heeswijk-Dinther) voor het boek 'Rijke baronnen en bezitloze paters'.

In 2020 boek uitgegeven, waarvoor jaarlijks royalties worden overgemaakt voor het aantal verkochte boeken.

 • 2022: € 90,41
 • 2023: € 75

Geen nevenfunctie, wel relevant: 15 Zondelen Bouw&Infrapark Endura en 5 Enduradelen 2018

In 2018-2019 voor € 2.000 aan participaties aangekocht bij Energiecoöperatie Endura, ter ondersteuning van hun projecten. Jaarlijks wordt hierop afgelost. Over openstaand bedrag rente betaald.

 • 2022: € 75
 • 2023: € 6
 • 2024: € 60