Wethouder Martijn Pijnenburg

Martijn Pijnenburg

Taken

 • 4e locoburgemeester

Economie, duurzaamheid en cultuur

 • Economie
 • Duurzaamheid
 • Bedrijventerreinen
 • Havenbeleid en -beheer
 • Inclusiviteit / diversiteit / toegankelijkheid
 • Gebiedsagenda: werklocaties
 • Omgevingsdienst Noord-Veluwe (ODNV)
 • Klimaatadaptatie
 • Groen, biodiversiteit, beheer openbare ruimte
 • Water (incl. Gastvrije Randmeren)
 • Monumentenzorg / archeologie
 • Lelystad Airport
 • Kunst en cultuur
 • Dierenwelzijn

Politieke partij

 • Lid algemeen bestuurs Omgevingsdienst Noord-Veluwe
 • Voorzitter van het bestuur van Zonnepark Harderwijk bv
 • Aandeelhouder Warmtenet Harderwijk bv
 • Geen nevenfunctie, wel relevant: Jaarlijkse ontvangst van royalties van Uitgeverij Berne Media (gevestigd in Heeswijk-Dinther) voor het boek 'Rijke baronnen en bezitloze paters'
 • Geen nevenfunctie, wel relevant: 15 Zondelen Bouw&Infrapark Endura en 5 Enduradelen 2018