Wethouder Wilco Mazier

Wilco Mazier

Taken

 • 3e locoburgemeester

Financiën, verkeer en recreatie

 • Financiën
 • Dienstverlening
 • Bedrijfsvoering (incl. Meerinzicht)
 • Inclusief Groep (aandeelhouderschap)
 • EHZ Samenwerking (incl. gebiedsagenda)
 • Parkeren
 • Verkeer(sveiligheid)
 • Openbaar vervoer
 • Intercitystop
 • Recreatie en toerisme
 • Evenementenbeleid
 • Gebiedsagenda: lobby bereikbaarheid en R&T
 • Binnenstadsvisie/detailhandel
 • Vastgoed
 • Communicatie & Informatiebeveiliging
 • Informatievoorziening

Politieke partij

Bestuurslid Meerinzicht

Dit is de samenwerking van de gemeenten Ermelo, Harderwijk en Zeewolde in het sociaal domein en op het gebied van bedrijfsvoering. Tijdsbesteding: 6-8 uur per maand. Uit hoofde van het wethouderschap. Onbetaald.

Aandeelhouder Inclusief Groep

Dit is het Werk- en Leerbedrijf op de Noord-Veluwe. Tijdsbesteding: 6-8 uur per maand. Wegens het wethouderschap. Onbetaald.

Archiefcommissie Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe

Dit is de beheerder van de collecties op de Noordwest-Veluwe. Tijdsbesteding: 2 uur per maand. Wegens het wethouderschap. Onbetaald. 

Aandeelhouder Alliander 

Dit is de landelijke netbeheerder, waar elke gemeente aandeelhouder van is. Tijdsbesteding: niet van toepassing. Wegens het wethouderschap. Onbetaald. 

Aandeelhouder Bank Nederlandse Gemeenten 

Dit is de bank voor de publieke sector, waar elke gemeente aandeelhouder van is. Tijdsbesteding: niet van toepassing. Wegens het wethouderschap. Onbetaald. 

Lid VNG Klankbordgroep Kabinetsformatie

Dit is een groep lokale bestuurders die optreedt als gesprekspartner voor het bestuur en de commissies van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de landelijke overheid, over de kabinetsformatie en de thema’s die daarin aan de orde zijn. Tijdsbesteding: 6 uur per maand. Uit hoofde van het wethouderschap. Onbetaald.