Harderwijk Regenbooggemeente

Harderwijk is sinds december 2017 officieel Regenbooggemeente. Dit betekent dat de gemeente werkt aan sociale acceptatie, veiligheid en emancipatie van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgender- en intersekse personen (LHBTI). Zo organiseren wij bijvoorbeeld jaarlijks een regenboogcongres, zorgen wij voor zichtbaarheid van het feit dat wij regenbooggemeente zijn, en praten wij met scholen en verenigingen over het onderwerp.

Onze kernboodschap: De gemeente wil zorgdragen voor een gelijke behandeling, sociale samenhang, veiligheid en leefbaarheid, zodat Harderwijk voor iedereen een kleurrijke, gastvrije en veilige gemeente kan zijn.

Gemeente Harderwijk werkt hiervoor samen met inwonersinitiatief Village People. Zij zetten zich in voor de LHBTI-community door een plek te bieden waar men elkaar kan ontmoeten, verhalen kan uitwisselen, informatie gegeven kan worden en waar het gesprek met mensen buiten de LHBTI-community worden gestimuleerd om wederzijds begrip en acceptatie te stimuleren.