Wonen

Huurwoningen

De regels voor het verdelen van sociale huurwoningen van corporaties zijn vastgelegd in de huisvestingsverordening van de gemeente Harderwijk. Voor meer informatie over het inschrijven voor en het toewijzen van sociale huurwoningen kunt u terecht op de website www.hurennoordveluwe.nl.

De woningen van particuliere verhuurders worden op verschillende manieren aangeboden. Onder andere via makelaars maar ook via verschillende websites.

Koopwoningen

Harderwijk kent een centrale registratie van belangstellenden voor een nieuwbouw koopwoning of bouwkavel, met daaraan gekoppeld een puntensysteem. De gemeente bepaalt bij de eerste verkoopronde de volgorde van toewijzing door te kijken naar het aantal punten dat men heeft opgebouwd. Blijven er na deze toewijzing nog woningen of kavels over, dan is er sprake van vrije verkoop en geldt: ‘wie het eerst komt, die het eerst maalt’.

In begin 2017 zijn er een aantal belangrijke wijzigingen doorgevoerd:

  • Vanaf 1 maart 2017 zijn geen nieuwe inschrijvingen meer mogelijk;
  • Iedereen die voor 2 maart 2017 staat ingeschreven kan nog tot 1 maart 2027 gebruik maken van zijn voorrangspositie.
  • Voor de woningen die de projectontwikkelaars BPD en Slokker in Drielanden (Harderweide) gaan ontwikkelen zijn afwijkende afspraken gemaakt. Alleen de ingeschreven woningzoekenden die vóór 15 oktober 2017 hun voorkeur voor Harderweide hebben doorgegeven kunnen nog gebruik maken van hun voorrangspositie tot 1 januari 2022.
  • De voorrangspositie geldt alleen voor de eerste twee voorkeuren per project.

Ook als u niet staat ingeschreven als woningzoekende kunt in aanmerking kunt komen voor een nieuwbouwwoning of een bouwkavel. Het gebeurt regelmatig dat nadat de toewijzingsprocedure is doorlopen, er nog diverse woningen in de vrije verkoop komen.

De projecten voor nieuwbouwwoningen en bouwkavels worden aangeboden via diverse media zoals krant, internet, magazines van makelaars etc. Wij raden u aan zelf actief op de hoogte te blijven van nieuwe plannen. Meestal zijn het de plaatselijke makelaars die de verkoop regelen. 

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Alle contactgegevens

Maak een afspraak

Parkeren

Alle informatie

WOZ-waarde

Vraag uw WOZ-waarde op