Wonen

Huurwoningen

De regels voor het verdelen van sociale huurwoningen van corporaties zijn vastgelegd in de huisvestingsverordening van de gemeente Harderwijk. Voor meer informatie over het inschrijven voor en het toewijzen van sociale huurwoningen kunt u terecht op de website www.hurennoordveluwe.nl.

De woningen van particuliere verhuurders worden op verschillende manieren aangeboden. Onder andere via makelaars maar ook via verschillende websites.

Koopwoningen

Harderwijk kent een centrale registratie van belangstellenden voor een nieuwbouwkoopwoning of bouwkavel, met daaraan gekoppeld een puntensysteem. Let op: vanaf 1 maart 2017 zijn geen nieuwe inschrijvingen meer mogelijk. De gemeente Harderwijk stopt per 1 januari 2022 met de toewijzing. Iedereen die op 1 op maart 2017 staat ingeschreven kan dus nog tot 1 januari 2022 gebruik maken van zijn voorrangspositie. Deze voorrangspositie geldt alleen voor de eerste twee voorkeuren per project. Voor de woningen die de projectontwikkelaars BPD en Slokker in Drielanden (Harderweide) gaan ontwikkelen, zijn afwijkende afspraken gemaakt. Deze woningen worden als eerste toegewezen aan de ingeschreven woningzoekenden die vóór 15 oktober-2017 hun voorkeur voor Harderweide hebben doorgegeven.

De toewijzing gaat als volgt. De gemeente bepaalt bij de eerste verkoopronde de volgorde van toewijzing door te kijken naar het aantal punten dat men heeft opgebouwd. Blijven er na deze toewijzing nog woningen of kavels over, dan is er sprake van vrije verkoop en geldt: ‘wie het eerst komt, die het eerst maalt’.