luchtfoto van Harderwijk

Bedrijventerreinen Harderwijk

 • Harderwijk heeft meerdere bedrijventerreinen met verschillende profielen. Hiervan is Lorentz met ruim 240 ha het grootste aaneengesloten bedrijventerrein van Gelderland.
 • De zeer centrale ligging en snelle verbinding via A28 en N302 maakt Harderwijk uiterst geschikt voor ondernemers. Bovendien ligt op minder dan 20 km vliegveld Lelystad.
 • Alle bedrijventerreinen zijn in het bezit van het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO-B) voor een veilige bedrijfsomgeving.
 • De bedrijvenkring Harderwijk voert actief parkmanagement op alle bedrijventerreinen en via de accountmanager van de gemeente krijgen ondernemers een optimale begeleiding.

Beschikbaarheid van bedrijfskavels op de bedrijventerreinen

Voor de verkoop van bedrijfskavels vindt een openbare selectieprocedure plaats, op basis van ‘volgorde van binnenkomst’. De selectieprocedure start met een aanvraag via het daarvoor bestemde formulier. Het formulier moet volledig ingevuld en verstuurd worden. U kunt het formulier alleen starten vanuit de kaarten, door te klikken op de betreffende, vrij uitgeefbare kavel (groene kleur). Het formulier wordt dan gevuld met bedrijfsterrein, kavelnummer, oppervlakte en prijs per m2.

 • De selectieprocedure en de selectiecriteria waaraan moet worden voldaan, zijn beschreven in het Uitgifteprotocol bedrijventerreinen Harderwijk 2023 (pdf, 219 KB).
 • Meer informatie over het bedrijventerrein en de bedrijfskavels vindt u in de informatiebrochures. Deze zijn per bedrijventerrein te vinden bij de betreffende kopjes.
 • Op de uitgifte van bedrijfskavels zijn de algemene uitgiftevoorwaarden (pdf, 288 KB) van toepassing.
 • Nadat u kennis heeft genomen van het uitgifteprotocol, de informatiebrochure en de algemene uitgiftevoorwaarden kunt u uw interesse voor een bedrijfskavel bij ons kenbaar maken. Dit kan uitsluitend via het formulier. Het formulier vult u in via de kaarten van de bedrijventerreinen.

Kaarten met beschikbare kavels

Bekijk de kaarten met kavels, met per kavel, op de kaart, een link naar het interesseformulier. 

Vanwege de administratieve verwerking van de interesse in de kavels, kan het aanbod op de kaart achterlopen op de actuele situatie.

Bekijk de kaart van het gehele gebied met kavels.

Bedrijventerreinen in kaart

Kenmerken bedrijventerrein Lorentz Haven

 • Watersport georiënteerd bedrijventerrein met eigen aanlegwater. Een greep uit de aanwezige bedrijven: Jachtwerf Roelofsen, Boonestro Bootmotoren, Palfinger Rescue, Jachtwerf Harderwijk Maritiem.
 • Watergebonden bedrijventerrein/regulier bedrijventerrein. Een greep uit de aanwezige bedrijven: De Bron, Zandink Zandhandel, Klaremelk Feed.

Op Lorentz Haven komen 2 windmolens. Het bestemmingsplan is vastgesteld, maar er loopt een procedure bij de Raad van State.

Zie ook de informatiebrochure Lorentz Haven (pdf, 1 MB).

Kavels te koop

Er worden op dit moment beperkt kavels aangeboden.

Kenmerken bedrijventerrein Lorentz I en II

 • De bedrijven op Lorentz hebben een grote variatie in milieucategorieën.  Met name rond het havengebied komen hogere categorieën voor.
 • Lorentz is een gemengd bedrijventerrein en is bestemd voor industrie, bouw en installatiebedrijven, groothandel, transport en distributie.
 • Het aantal bedrijven in de zakelijke dienstverlening stijgt, in de industrie blijft het aantal vestigingen ongeveer gelijk en in de reparatie en handel neemt het aantal licht af.
 • Glasvezelnetwerk aanwezig.
 • Kwalitatief hoogwaardige woon-/leefomgeving.

Kavels te koop

Hier zijn geen kavels meer te koop.

Kenmerken Lorentz III

 • Lorentz III heeft een oppervlakte van bijna 70 ha en is strategisch gelegen tussen Amersfoort en Zwolle.
 • Het bedrijventerrein is bij uitstek geschikt voor bedrijven die veel grondoppervlak nodig hebben.
 • Het terrein is ontwikkeld voor reguliere bedrijvigheid. Middelgrote en grote bedrijven uit de sectoren industrie, bouw, infra, transport en distributie en groothandel kunnen hier een plek vinden. Milieucategorieën 3 tot en met 5 zijn toegestaan.
 • Op Lorentz III komt een glasvezelnetwerk met een lage storingsgevoeligheid en een hoge capaciteit.
 • Lorentz beschikt langs de waterranden over een fraai wandelgebied waarvan velen gebruikmaken tijdens de lunchpauze.

Voor meer informatie, zie de informatiebrochure Lorentz III (pdf, 4 MB).

Kavels te koop

Er zijn kavels beschikbaar op Lorentz III.

Kenmerken

 • Bedrijventerrein Overveld is een goed functionerend bedrijventerrein, recent gerevitaliseerd, goede bereikbaarheid.
 • Overveld is aangelegd in de jaren 90. Kenmerkend is de kleinschaligheid en verscheidenheid aan bedrijven.
 • Dit terrein ligt aan de Parallelweg.
 • Een greep uit de gevestigde bedrijven: Steengoed, Jan Karssen, Van Drunen installatiegroep, Timmerfabriek Reijerse, MESS, Algold.

Kavels te koop

Hier zijn geen kavels meer te koop.

Kenmerken

 • Het bedrijventerrein is ontstaan in de jaren 70 met de vestiging van de houthandel van Gebroeders Van Beek. Op dit moment bestaat het bedrijventerrein uit meerdere bedrijven uit de houtbranche.
 • Dit terrein ligt ingeklemd tussen de A28, N302 en het spoor.
 • De gebiedsontsluiting is niet optimaal, de aan- en afvoer levert overlast op in de omgeving. Gemeente Harderwijk zoekt samen met de ondernemers en bewoners naar een oplossing.

Kavels te koop

Hier zijn geen kavels te koop.

Kenmerken

 • Bedrijvenpark Sypel is een van de oudere bedrijventerrein dicht bij het centrum van Harderwijk en omgeven door woonwijken.
 • Het is een klein terrein langs de spoorlijn Zwolle – Amersfoort, goed bereikbaar vanaf de invalsweg Deventerweg. 
 • Op het terrein zitten verschillende kleine en middelgrote bedrijven. De laatste jaren is het park flink gemoderniseerd en versterkt met onder andere nieuwe kantoorlocaties.
 • Op bedrijvenpark Sypel is een open glasvezelnetwerk beschikbaar met een lage storingsgevoeligheid en een extreem hoge capaciteit.
 • Een greep uit de gevestigde bedrijven: Slaaphof, Te Boveld meubelmakerij, Deys betontechniek, Van de Brink schoonmaakbedrijf, Heersmink autobedrijf.

Voor meer informatie, zie de informatiebrochure Bedrijvenpark De Sypel (pdf, 616 KB).

Kavels te koop

Er zijn nog beperkt kavels beschikbaar.

Kenmerken

 • Bedrijventerrein gelegen aan de Zuidkant van Harderwijk.
 • Het terrein is ca 10 ha. groot en voornamelijk bestemd voor automotive- en perifere detailhandel. Zoals: Broekhuis, Broekhuis Leasing, Pouw Harderwijk, Stijkel Campers, RV4WD, Hamu Automaterialen, Seldenrijk, Autotaalglas, Karwei etc.

Voor meer informatie, zie de informatiebrochure Tonsel (pdf, 966 KB).

Kavels te koop

Er zijn geen kavels meer beschikbaar.

Kenmerken

In het werklandschap Drielanden - Groene Zoom is de relatie gelegd tussen de werkfunctie en de directe omgeving en landschap. Er is sprake van zorgvuldig ruimtegebruik, een goede landschappelijke inpassing als ook aandacht voor de esthetische vormgeving. Het werklandschap krijgt een ‘gemengd’ karakter. Er zijn bedrijven toegestaan in de lichtste milieucategorieën, maar er is ook ruimte voor zorg- en maatschappelijke functies.

 • Het gebied wordt ontsloten via het Meeboerserf en de Fokko Kortlanglaan;
 • Een greep uit de gevestigde bedrijven: Dierenartsen Animal Care, All4fysio en Accent Communicatiemakers.

Kavels te koop

Er zijn in dit gebied geen kavels te koop.