luchtfoto van Harderwijk

Bedrijventerreinen Harderwijk

 • Harderwijk heeft vele bedrijventerreinen met verschillende profielen. Hiervan is Lorentz met ruim 240 ha het grootste aaneengesloten bedrijventerrein van Gelderland.
 • De zeer centrale ligging en snelle verbinding via A28 en N302 maakt Harderwijk uiterst geschikt voor ondernemers. Bovendien ligt op minder dan 20 km vliegveld Lelystad.
 • Alle bedrijventerreinen zijn in het bezit van het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO-B) voor een veilige bedrijfsomgeving.
 • De bedrijvenkring Harderwijk voert actief parkmanagement op alle bedrijventerreinen en via de accountmanager van de gemeente krijgen ondernemers een optimale begeleiding.
 • Interesse in een kavel? Neem contact op met de accountmanager bedrijventerreinen Nicole Verweij (n.verweij@harderwijk.nl) of via telefoonnummer 0341 411 911.

Kenmerken bedrijventerrein Lorentz Haven

 • Watersport georiënteerd bedrijventerrein met eigen aanlegwater. Een greep uit de aanwezige bedrijven: Jachtwerf Roelofsen, Boonestro Bootmotoren, Palfinger Rescue, Jachtwerf Harderwijk Maritiem.
 • Watergebonden bedrijventerrein/regulier bedrijventerrein. Een greep uit de aanwezige bedrijven: De Bron, Zandink Zandhandel, Klaremelk Feed

Op Lorentz Haven komen 2 windmolens. Het bestemmingsplan is vastgesteld, maar er loopt een procedure bij de Raad van State.

Selectiecriteria

 • Wie het eerst komt, het eerst maalt.
 • Er wordt alleen gesproken met eindgebruikers die hun bedrijf hebben in de watersportbranche en die intensief gebruik maken van het water. 
 • Het bedrijf moet passen binnen de geldende  bestemmingsplannen (zowel verschijningsvorm als gebruiksfunctie) en beeldkwaliteitsplan.
 • Bereid zijn de door het college vastgestelde grondprijs te betalen en deel te nemen aan parkmanagement.

Uitgifteproces

Als eerste stap in het uitgifteproces maakt u uw interesse bij ons kenbaar. Dit kan telefonisch of per mail bij onderstaande contactpersonen. Wij maken vervolgens een afspraak met u om in een persoonlijk gesprek uw wensen en de mogelijkheden te bespreken. Dit is onder andere afhankelijk van uw bedrijf, de gewenste kaveloppervlakte en de gewenste uitstraling van uw pand. Ook informeren wij u over terrein specifieke zaken als bestemmingsplanregels, beeldkwaliteit, parkmanagement, nutsvoorzieningen etc.

Naar aanleiding van het voorgaande gesprek kan er een reservering op een perceel worden afgesproken. De reserveringstermijn is bedoeld om een globaal haalbaarheidsonderzoek te doen. In de reserveringstermijn dient u ook grove schets van de inrichting van de door u gewenste kavel en de bedrijfsbebouwing aan te leveren. Tijdens het vooroverleg zal de gemeente en de welstandsarchitect deze schets globaal toetsen aan Bestemmingsplan en Beeldkwaliteitsplan.

Nadat aan de voorwaarden van de reservering is voldaan kan er een optie worden genomen op het perceel. De optieperiode is een half jaar en deze tijd kunt u gebruiken om een bouwplan uit te werken. Voor de optie wordt een vergoeding in rekening gebracht van 4% van de grondwaarde op jaarbasis. De optievergoeding wordt bij aktepassering verrekend met de koopsom

Tijdens of nadat de optie is afgelopen kunt u de grond kopen. Nadat de akte is gepasseerd en de omgevingsvergunning is verleend kunt u van start met de bouw, inrichting van uw terrein, inhuizing en ingebruikname.

Kavels te koop

 • Er zijn of komen nog kavels te koop.

Kenmerken bedrijventerrein Lorentz I en II

 • De bedrijven op Lorentz hebben een grote variatie in milieucategorieën.  Met name rond het havengebied komen hogere categorieën voor.
 • Lorentz is een gemengd bedrijventerrein en is bestemd voor industrie, bouw en installatiebedrijven, groothandel, transport en distributie.
 • Het aantal bedrijven in de zakelijke dienstverlening stijgt, in de industrie blijft het aantal vestigingen ongeveer gelijk en in de reparatie en handel neemt het aantal licht af.
 • Glasvezelnetwerk aanwezig.
 • Kwalitatief hoogwaardige woon-/leefomgeving.

Kavels te koop

Hier zijn geen kavels meer te koop.

Kenmerken Lorentz III

 • Lorentz III heeft een oppervlakte van bijna 70 ha en is strategisch gelegen tussen Amersfoort en Zwolle.
 • Het bedrijventerrein is bij uitstek geschikt voor bedrijven die veel grondoppervlak nodig hebben.
 • Het terrein is ontwikkeld voor reguliere bedrijvigheid. Middelgrote en grote bedrijven uit de sectoren industrie, bouw, infra, transport en distributie en groothandel kunnen hier een plek vinden. Milieucategorieën 3 tot en met 5 zijn toegestaan.
 • Op Lorentz III komt een glasvezelnetwerk met een lage storingsgevoeligheid en een hoge capaciteit.
 • Lorentz beschikt langs de waterranden over een fraai wandelgebied waarvan velen gebruikmaken tijdens de lunchpauze.

Selectiecriteria

 • Wie het eerst komt, het eerst maalt.
 • Er wordt alleen gesproken met eindgebruikers.
 • Het bedrijf moet passen binnen de geldende  bestemmingsplannen (zowel verschijningsvorm als gebruiksfunctie) en beeldkwaliteitsplan.
 • Bereid zijn de door het college vastgestelde grondprijs te betalen en deel te nemen aan parkmanagement.

Uitgifteproces

Als eerste stap in het uitgifteproces maakt u uw interesse bij ons kenbaar via onderstaande contactpersonen. Dit kan telefonisch of per mail. Wij maken vervolgens een afspraak met u om in een persoonlijk gesprek uw wensen en de mogelijkheden te bespreken. Dit is onder andere afhankelijk van uw bedrijf, de gewenste kaveloppervlakte en de gewenste uitstraling van uw pand. Ook informeren wij u over terrein specifieke zaken als bestemmingsplanregels, beeldkwaliteit, parkmanagement, nutsvoorzieningen etc.

Naar aanleiding van het voorgaande gesprek kan er een reservering op een perceel worden afgesproken. De reserveringstermijn is bedoeld om een globaal haalbaarheidsonderzoek te doen. In de reserveringstermijn dient u ook grove schets van de inrichting van de door u gewenste kavel en de bedrijfsbebouwing aan te leveren. Tijdens het vooroverleg zal de gemeente en de welstandsarchitect deze schets globaal toetsen aan Bestemmingsplan en Beeldkwaliteitsplan.

Nadat aan de voorwaarden van de reservering is voldaan kan er een optie worden genomen op het perceel. De optieperiode is een half jaar en deze tijd kunt u gebruiken om een bouwplan uit te werken. Voor de optie wordt een vergoeding in rekening gebracht van 4% van de grondwaarde op jaarbasis. De optievergoeding wordt bij aktepassering verrekend met de koopsom.

Tijdens of nadat de optie is afgelopen kunt u de grond kopen. Nadat de akte is gepasseerd en de omgevingsvergunning is verleend kunt u van start met de bouw, inrichting van uw terrein, inhuizing en ingebruikname.

Kavels te koop

 • Alle kavels zijn in reservering, onder optie of verkocht.

Informatie

Kenmerken

 • Bedrijventerrein Overveld is een goed functionerend bedrijventerrein, recent gerevitaliseerd, goede bereikbaarheid.
 • Overveld is aangelegd in de jaren 90. Kenmerkend is de kleinschaligheid en verscheidenheid aan bedrijven.
 • Dit terrein ligt aan de Parallelweg.
 • Een greep uit de gevestigde bedrijven: Steengoed, Jan Karssen, Van Drunen installatiegroep, Timmerfabriek Reijerse, MESS, Algold.

Kavels te koop

 • Hier zijn geen kavels meer te koop.

Kenmerken

 • Het bedrijventerrein is ontstaan in de jaren 70 met de vestiging van de houthandel van Gebroeders Van Beek. Op dit moment bestaat het bedrijventerrein uit meerdere bedrijven uit de houtbranche.
 • Dit terrein ligt ingeklemd tussen de A28, N302 en het spoor.
 • De gebiedsontsluiting is niet optimaal, de aan- en afvoer levert overlast op in de omgeving. Gemeente Harderwijk zoekt samen met de ondernemers en bewoners naar een oplossing.

Kavels te koop

Hier zijn geen kavels te koop.

Kenmerken

 • Bedrijvenpark Sypel is een van de oudere bedrijventerrein dicht bij het centrum van Harderwijk en omgeven door woonwijken.
 • Het is een klein terrein langs de spoorlijn Zwolle – Amersfoort, goed bereikbaar vanaf de invalsweg Deventerweg. 
 • Op het terrein zitten verschillende kleine en middelgrote bedrijven. De laatste jaren is het park flink gemoderniseerd en versterkt met onder andere nieuwe kantoorlocaties.
 • Op bedrijvenpark Sypel is een open glasvezelnetwerk beschikbaar met een lage storingsgevoeligheid en een extreem hoge capaciteit.
 • Een greep uit de gevestigde bedrijven: Slaaphof, Te Boveld meubelmakerij, Deys betontechniek, Van de Brink schoonmaakbedrijf, Heersmink autobedrijf

Kavels te koop

 • Er zijn geen kavels meer beschikbaar.

Kenmerken

 • Bedrijventerrein gelegen aan de Zuidkant van Harderwijk.
 • Het terrein is ca 10 ha. groot en voornamelijk bestemd voor Automotive- en Perifere detailhandel. Zoals: Broekhuis, Broekhuis Leasing, Pouw Harderwijk, Stijkel Campers, RV4WD, Hamu Automaterialen, Seldenrijk, Autotaalglas, Karwei etc.

Selectiecriteria

 • Wie het eerst komt, het eerst maalt.
 • Er wordt alleen gesproken met eindgebruikers die hun bedrijf hebben in de branche Automotive of PDV. 
 • Het bedrijf passen binnen de geldende bestemmingsplannen (zowel verschijningsvorm als gebruiksfunctie) en beeldkwaliteitsplan.
 • Het bedrijf moet bereid zijn de door het college vastgestelde grondprijs te betalen en deel te nemen aan parkmanagement.

Uitgifteproces

Als eerste stap in het uitgifteproces maakt u uw interesse bij ons kenbaar. Dit kan telefonisch of per e-mail naar onderstaande contactpersonen. Wij maken vervolgens een afspraak met u om in een persoonlijk gesprek uw wensen en de mogelijkheden te bespreken. Dit is onder andere afhankelijk van uw bedrijf, de gewenste kaveloppervlakte en de gewenste uitstraling van uw pand. Ook informeren wij u over terreinspecifieke zaken als bestemmingsplanregels, beeldkwaliteit, parkmanagement, nutsvoorzieningen etc.

Naar aanleiding van het voorgaande gesprek kan er een reservering op een perceel worden afgesproken. De reserveringstermijn is bedoeld om een globaal haalbaarheidsonderzoek te doen. In de reserveringstermijn dient u ook grove schets van de inrichting van de door u gewenste kavel en de bedrijfsbebouwing aan te leveren. Tijdens het vooroverleg zal de gemeente en de welstandsarchitect deze schets globaal toetsen aan Bestemmingsplan en Beeldkwaliteitsplan.

Nadat aan de voorwaarden van de reservering is voldaan kan er een optie worden genomen op het perceel. De optieperiode is een half jaar en deze tijd kunt u gebruiken om een bouwplan uit te werken. Voor de optie wordt een vergoeding in rekening gebracht van 4% van de grondwaarde op jaarbasis. De optievergoeding wordt bij aktepassering verrekend met de koopsom

Tijdens of nadat de optie is afgelopen kunt u de grond kopen. Nadat de akte is gepasseerd en de omgevingsvergunning is verleend kunt u van start met de bouw, inrichting van uw terrein, inhuizing en ingebruikname.

Kavels te koop

 • Alle kavels zijn in reservering, onder optie of verkocht.

Kenmerken

In het werklandschap Drielanden - Groene Zoom is de relatie gelegd tussen de werkfunctie en de directe omgeving en landschap. Er is sprake van zorgvuldig ruimtegebruik, een goede landschappelijke inpassing alsmede aandacht voor de esthetische vormgeving. Het werklandschap krijgt een ‘gemengd’ karakter. Er zijn bedrijven toegestaan in de lichtste milieucategorieën, maar er is ook ruimte voor zorg- en maatschappelijke functies.

 • Het gebied wordt ontsloten via het Meeboerserf en de Fokko Kortlanglaan;
 • Een greep uit de gevestigde bedrijven: Dierenartsen Animal Care, All4fysio en Accent Communicatiemakers.

Kavels te koop

Er zijn in dit gebied geen kavels te koop.