Openbare orde en veiligheid

Het Integraal Veiligheidsplan 2020-2024 is het belangrijkste document met regels voor het gedrag van mensen in het openbaar. En voor de veiligheid in Harderwijk. In dit plan staat dat we minder misdaden willen. Dat kunnen we niet alleen.

Samen met inwoners, ondernemers en onze partners zetten we in op veiligheid, participatie én veerkracht.

  • we bestrijden (ondermijnende) criminaliteit;
  • dragen zorg voor de openbare orde;
  • zetten ons in voor een veilig AZC;
  • aanpak jeugdoverlast;
  • veilige evenementen;
  • veilig uitgaan;
  • voorkomen escalatie bij zogenaamde multi-problem casuïstiek.

Zo houden we Harderwijk en Hierden veilig en leefbaar.