Frankrijk

Bijna alle straten in de wijk Frankrijk hebben de naam kamp. Dat is gedaan omdat het vroeger een agrarisch gebied was.

Wijkbeheerder Frankrijk

  • Hebt u vragen over bijvoorbeeld onderhoud en werkzaamheden in uw wijk, groen en speeltuinen of gebruik van gemeentegrond, dan kunt u terecht bij de wijkbeheerder.
  • De wijkbeheerder van Frankrijk is Bart Borgman, bereikbaar via telefoonnummer (0341) 411 333.

Wijkmanager Frankrijk

  • De wijkmanager is wegwijzer voor bewoners richting gemeente, organisaties en instellingen en zorgt ervoor dat de signalen uit de wijk op de juiste plek terechtkomen.
  • Heeft u goede ideeën, wilt u samen met uw buren een buurtinitiatief starten, ziet u kansen, ervaart u problemen of wilt u zich inzetten voor de wijk? Neem dan contact op met uw wijkmanager.
  • De wijkmanager van Frankrijk is Willemien Vaartjes, bereikbaar via w.vaartjes@harderwijk.nl.

Wijkboa's Frankrijk

  • De wijkboa's (buitengewoon opsporingsambtenaren) zijn de ogen en oren van de wijk. Ze onderhouden contact met bewoners, gemeente, politie en andere partijen.
  • Een probleem of overlast melden bij de boa's melden kan via snel herstel.
  • De wijkboa's van Frankrijk zijn R. Eekhof en R. Hinse.

Wijkagent

Uw wijk heeft een eigen wijkagent. Bij de wijkagent kunt u terecht voor meldingen en informatie over openbare orde en veiligheid.

Terug naar Mijn Wijk