Historische boerenerven Hierden

Hierden heeft prachtige boerderijen en boerenerven waar we trots op zijn. Deze willen we dan ook bewaren voor de toekomst. Ze vertellen een verhaal over de bewoners, het boerenleven en de inrichting van het omliggende landschap.

Hoe houden we Hierden in de toekomst levendig met oog voor cultuurhistorische waarde

Steeds meer boerderijen in Hierden verdwijnen. Boerenbedrijven zijn gestopt, gaan stoppen of worden verkocht. Helaas zien we ook dat veel boerderijen onherkenbaar worden door verbouwingen of veranderingen of zelfs helemaal gesloopt worden. Graag willen we de historische boerenerven in Hierden beschermen en behouden. Tegelijkertijd willen jongere en seniore Hierdenaren graag in het dorp blijven wonen en is er behoefte aan meer kleinschalige bedrijvigheid. De boerenerven bieden hiervoor volop kansen!

Samen met Hierdenaren aan de slag

Samen met de Hierdense projectgroep hebben we plannen gemaakt om Hierdense historie en identiteit op boerenerven levendig te houden. De plannen zijn bedoeld om het eenvoudiger te maken om de boerenerven verder te ontwikkelen, waarbij de kwaliteit en de cultuurhistorische waarde van het erf altijd in ere wordt gehouden. Inwoners van Hierden hebben input geleverd voor deze plannen tijdens een aantal bijeenkomsten. Zij hebben verteld wat hun wensen zijn voor wonen en werken en welke knelpunten en kansen zij zien voor de toekomst. Met de inspiratiegids voor ontwikkeling en behoud van Hierdense historische boerenerven als leidraad zijn de gemeente Harderwijk en de projectgroep aan de slag gegaan. Met als resultaat de beoordelingsregels en een lijst met een selectie van historische boerenerven. De inspiratiegids, de beoordelingsregels en de lijst vind je onderaan de pagina.

Wat betekent dit voor de eigenaren van boerenerven met cultuurhistorische waarde

Van alle boerenerven met een cultuurhistorische waarde is een lijst gemaakt. Eigenaren van boerenerven die op deze lijst staan hebben persoonlijk een bericht ontvangen. Hierin leggen we uit wat de kansen zijn, maar ook wat de beperkingen in de ontwikkelmogelijkheden zijn. Ook is het voor eigenaren mogelijk om te reageren tijdens de inloopbijeenkomst op woensdag 17 april. 

Daarnaast staat het iedereen vrij om te reageren, zowel tijdens de inloopbijeenkomst als schriftelijk (of mondeling) in de periode van 2 tot en met 30 april. Zie hiervoor de ter inzage liggende stukken. 

Succesvol:

Woensdag 17 april inloopbijeenkomst

Op woensdag 17 april is er een inloopbijeenkomst in het Dorpshuis Hierden, Dorpshuisweg 9. Tussen 19.00 en 21.00 uur kan iedereen binnenlopen om de stukken te bekijken en vragen te stellen of opmerkingen te maken.

Beoordelingsregels herontwikkeling historische boerenerven ter inzage

De beoordelingsregels en de lijst moeten nog definitief vastgesteld worden. Vanaf 2 april liggen de 'beoordelingsregels herontwikkeling historische boerenerven' gedurende 4 weken voor iedereen ter inzage en is het mogelijk een zienswijze in te dienen. Het indienen van een digitale zienswijze kan via onderstaande knop.

Zienswijze indienen