Onderhoud Achterste Wei

We gaan in uw straat aan het werk. We repareren verzakkingen door wortels van bomen. Een aantal bomen staan te dicht op de weg. Ze hebben te weinig ruimte om groot en oud te worden. Ook zijn niet alle bomen even gezond. Daarom moet een aantal bomen op de Achterste Wei weg. We willen zoveel mogelijk groen houden in de straat. We pakken gelijk een paar andere punten aan in de straat:

  • Groenstroken langs de Achterste Wei
  • de parkeerplaatsen worden waterdoorlatend