Boslaan, Korhoenlaan, (Ceintuurbaan en Fazantlaan)

Vanaf maandag 16 oktober 2023 tot medio december 2023 voert aannemer Hoornstra Infrabouw in opdracht van gemeente Harderwijk werkzaamheden uit aan de Korhoenlaan en Boslaan in Harderwijk. Deze werkzaamheden bestaan uit het reconstrueren van zowel de asfalt- als elementenverharding. In verband met de uitvoering van deze werkzaamheden en de bereikbaarheid brengen wij u graag op de hoogte van de fasering, planning en afsluitingen.

De werkzaamheden worden in vier diverse fasen uitgevoerd. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden is het werkvak volledig afgesloten voor verkeer.

Fase 1: Boslaan - vanaf de Strokelweg tot inrit ‘’Het Verscholen Dorp’’

Maandag 16 oktober 2023 t/m vrijdag 3 november 2023

Fase 2: Boslaan – vanaf inrit ‘’Het Verscholen Dorp’’ tot Korhoenlaan 

Maandag 30 oktober 2023 tot en met dinsdag 14 november 2023

Fase 3: Korhoenlaan – vanaf Strokel tot kruising Boslaan 

  • Maandag 13 november 2023 tot en met vrijdag 24 november 2023. 
  • ''Het Verscholen Dorp'' blijft gedurende de werkzaamheden in fase 3 bereikbaar via het fietspad vanaf de Strokelweg.
  • Het fietspad wordt voorzien van passeerstroken zodat het verkeer elkaar kan passeren.
  • “De Konijnenberg” is bereikbaar via de Ceintuurbaan-Kornhoenlaan. 

Fase 4: Korhoenlaan – vanaf kruising Boslaan tot de Ceintuurbaan 

Maandag 27 november 2023 tot en met woensdag 20 december 2023De toegang tot vakantiepark Slenk en Horst is bereikbaar via de Strokelweg. ''Het Verscholen Dorp'' blijft gedurende de werkzaamheden in fase 4 bereikbaar via het fietspad vanaf de Strokelweg. Het fietspad wordt voorzien van passeerstroken zodat het verkeer elkaar kan passeren. De werkzaamheden zullen naar verwachting op woensdag 20 december aan eind van de dag afgerond zijn.

Het ontwerp van de kruising Ceintuurbaan – Fazantlaan laat zien dat:

  • de linksaffer (een tegenligger die linksaf slaat) richting de Fazantlaan is verbreed;
  • een middengeleider (rijbaanscheiding) is aangebracht;
  • de huidige drempel wordt verplaatst naar een betere plek, de limiet naar 50 km/h verlagen en de weginrichting aanpassen zodat de snelheid meer geremd wordt.

Veel bewoners en weggebruikers vinden de kruising Ceintuurbaan/Korhoenlaan gevaarlijk. We onderzoeken of een rotonde haalbaar en inpasbaar is op deze locatie.