Regeling openbaar water

Als we naar onze havens kijken, zijn deze met de komst van het Waterfront erg veranderd. Er zijn nieuwe havens, waterwegen en woongebieden bijgekomen. En we hebben meer bezoekers. Dit vraagt om nieuwe spel- en gedrags­regels.

Op 1 januari 2024 vervalt de oude havenverordening en gelden de nieuwe havenregels Deel 1. 

De nieuwe regels voor onze havens zijn gesplitst in twee delen:

  • Deel 1: een verordening op hoofdlijnen;
  • Deel 2: de Regeling openbaar water en waterstaatswerken. Dit is een flexibele regeling met meer gedetailleerde kaders voor het dagelijks reilen en zeilen.

Het college van burgemeester en wethouders stelt het tweede deel vast

Nadat het college hierover heeft besloten, komt er  een link naar de regeling op deze website. U kunt  over deze regeling een zienswijze indienen. De officiële bekendmakingen publiceren wij online op de landelijke website overheid.nl. Dat zijn wij wettelijk verplicht. U vindt de officiële bekendmakingen op officielebekendmakingen.nl.

De nieuwe regels zijn onderdeel van de Verordening fysieke leefomgeving Harderwijk 2024

Dit is een verordening waarin alle regels over de fysieke leefomgeving staan. U kunt de nieuwe havenregels vinden in paragraaf 2 van hoofdstuk 13. U vindt de Verordening fysieke leefomgeving Harderwijk 2024 op lokaleregelgeving.overheid.nl.

Inloopbijeenkomst

Dinsdag 20 juni 2023 was de inloopbijeenkomst over de nieuwe concept regeling openbaar water. Het was druk. We hebben veel mensen gesproken en uitleg kunnen geven over de (nieuwe) spelregels in en om onze havens. De havenkaarten en de overige informatie die we op de bijeenkomst gebruikten, kunt u hier bekijken: