Regeling openbaar water

Als we naar onze havens kijken, zijn deze met de komst van het Waterfront erg veranderd. Er zijn nieuwe havens, waterwegen en woongebieden bijgekomen. En we hebben meer bezoekers. Dit vraagt om nieuwe spel- en gedragsĀ­regels.

Inloopbijeenkomst

Dinsdag 20 juni 2023 was de inloopbijeenkomst over de nieuwe concept regeling openbaar water. Het was druk. We hebben veel mensen gesproken en uitleg kunnen geven over de (nieuwe) spelregels in en om onze havens. De havenkaarten en de overige informatie die we op de bijeenkomst gebruikten, kunt u hier bekijken: