Regeling openbaar water

Als we naar onze havens kijken, zijn deze met de komst van het Waterfront erg veranderd. Er zijn nieuwe havens, waterwegen en woongebieden bijgekomen. En we hebben meer bezoekers. Dit vraagt om nieuwe spel- en gedragsregels. De nieuwe regels voor onze havens zijn gesplitst in twee delen.

Deel 1: verordening op hoofdlijnen

Het eerste deel is een verordening op hoofdlijnen. De regels op hoofdlijnen zijn opgenomen in de Verordening fysieke leefomgeving Harderwijk en zijn op 1 januari 2024 in werking getreden. Dit is een verordening waarin alle regels over de fysieke leefomgeving staan. U kunt de nieuwe havenregels vinden in paragraaf 2 van hoofdstuk 13.

De oude havenverordening is op 1 januari 2024 vervallen. De Verordening fysieke leefomgeving Harderwijk kunt u vinden op www.officielebekendmakingen.nl.

Deel 2: Regeling openbaar water en waterstaatswerken

Het tweede deel is de Regeling openbaar water en waterstaatswerken. Verkort noemen we dit ook wel de Havenregeling. De Havenregeling is een flexibele regeling met meer gedetailleerde kaders voor het dagelijks reilen en zeilen.

Van 24 mei tot 21 juni ligt het ontwerp van de nieuwe Havenregeling ter inzage. De ontwerpregeling zorgt voor het gebruik, het beheer van en de veiligheid in de havens. In juni vorig jaar hebben we al vele reacties ontvangen op de ontwerpregeling tijdens de inloopbijeenkomst op 20 juni 2023. Reacties die daarvoor aanleiding gaven zijn verwerkt. De komende tijd is het dus mogelijk om je reactie te geven middels een zienswijze. De regeling ligt ook ter inzage in de Stadswinkel.

Inloopbijeenkomst

Dinsdag 20 juni 2023 was de inloopbijeenkomst over de nieuwe concept regeling openbaar water. Het was druk. We hebben veel mensen gesproken en uitleg kunnen geven over de (nieuwe) spelregels in en om onze havens. De havenkaarten en de overige informatie die we op de bijeenkomst gebruikten, kunt u hier bekijken:

Alle reacties die wij tijdens de inloopbijeenkomst hebben ontvangen zijn in de Antwoordnota inloopbijeenkomst 20 juni 2023 verzameld (pdf, 225 KB). In de antwoordnota zijn ook alle reacties voorzien van een antwoord. Reacties die ons daarvoor aanleiding geven, zijn verwerkt in de Regeling.