Tiny House

Tiny houses Drielanden

 • De gemeente is in 2019 een pilot gestart met 3 zelfvoorzienende tiny houses aan het Rappad in de wijk Drielanden.
 • Een off-grid tiny house is een kleine woning van maximaal 50 m2 die niet is aangesloten op aardgas, water of elektriciteit (ook niet als back-up) en die het eigen afvalwater zuivert.
 • Met deze proef biedt de gemeente Harderwijk ruimte aan mensen die duurzamer en innovatiever willen leven met een zo klein mogelijke ecologische voetafdruk.

Plek beschikbaar gekomen

 • Een van de huidige pioniers gaat naar een andere gemeente verhuizen met haar tiny house. Dit betekent dat de middelste plek (kavel van 9,5 bij 6 meter) aan het Rappad vrij komt.
 • Geïnteresseerden kunnen zich melden bij de gemeente Harderwijk tot en met zondag 20 november 2022.
 • We zoeken iemand die past bij het onderstaande profiel.

Wij zijn op zoek naar een pionier die zich herkent in het volgende profiel:

U wilt zelf uw eigen zelfvoorzienende tiny house (laten) ontwerpen en bouwen

We dagen u uit om zelfvoorzienend te wonen in de gemeente Harderwijk. Dat wil zeggen: geen aansluiting op aardgas, water, riolering en elektriciteit (ook niet als back-up). Hiervoor ontwerpt en bouwt u zelf uw zelfvoorzienende tiny house van maximaal 4 meter hoog en 50m2. De kavel is 9,5 bij 6 meter. Hierbij mag u gebruikmaken van bestaande concepten en technische ondersteuning van bijvoorbeeld een bouwkundig tekenaar en/of een loodgieter. Er is ontwerp- en bouwvrijheid binnen de mogelijkheden van het Bouwbesluit. Natuurlijk houdt u in uw ontwerp ook rekening met de directe (woon)omgeving en het naastgelegen park. Hebt u al een eerder gebouwd tiny house, dan moet deze voldoen aan de gestelde eisen.

Als pionier bewoont u uw eigen tiny house

U gaat zelf in uw tiny house wonen. Uw zelfvoorzienende tiny house is uw hoofdverblijf en geen recreatiewoning of tweede huis. Dit betekent dat u zich inschrijft op dit adres. Het is niet toegestaan om uw tiny house (commercieel) te verhuren of in gebruik te geven aan een ander.

Duurzaamheid en innovatie staan centraal

U bouwt uw zelfvoorzienende tiny house vanuit een duurzame en innovatieve gedachte. Dit betekent dat u zich hierin ook kunt vinden en dit betrekt in uw leefstijl. Deeleconomie, minimalisme en zelfvoorzienend zijn, zijn dan ook geen vreemde termen voor u. Wonen in een zelfvoorzienende tiny house is meer dan klein wonen; het is een leefstijl.

De sociale en fysieke omgeving is belangrijk voor u

We zoeken iemand die samen met de andere pioniers zorgt voor het aanzien van de locatie en de directe omgeving. U vindt het gezellig om af en toe, zonder verplichting, activiteiten te ondernemen met de andere pioniers van de pilot. Daarnaast vindt u het leuk om geïnteresseerden te informeren over uw leefstijl en uw tiny house.  

Samen leren we van de pilot

Als gemeente vinden we het belangrijk om te leren van de zelfvoorzienende tiny houses en de leefstijl die daarbij hoort. Daarvoor hebben we ongeveer 1 keer per jaar een evaluatiemoment. U vindt het leuk om gevraagd en ongevraagd input te leveren voor de evaluatiemomenten en staat open voor de feedback vanuit omwonenden.

De pilot duurt maximaal 10 jaar. In eerste instantie 5 jaar met mogelijk een verlenging van 5 jaar. Op dit moment is de pilot al 3 jaar bezig. Dit betekent dat over 2 jaar (in 2024) wordt besloten of de pilot op dezelfde locatie wordt voortgezet voor nog eens 5 jaar, of eventueel wordt verplaatst naar een andere locatie.

Na afloop van de pilot wordt de locatie weer in originele staat achtergelaten

We sluiten een overeenkomst over de huur van de locatie met daarin de huurprijs. De locatie brengt u na afloop van de pilot weer terug naar de originele staat. Na afloop van de pilot bent u zelf verantwoordelijk om te zorgen voor een andere locatie of woonruimte en de verplaatsing van uw tiny house van deze plek naar een andere plek.

U financiert zelf uw eigen tiny house

U bent zelf in staat om het ontwerpen, het aanvragen van de omgevingsvergunning voor de bouw, het bouwen van uw zelfvoorzienend tiny house inclusief installaties voor verwarming, water, elektriciteit en riolering en de plaatsing op locatie te financieren. De gemeente heeft de kosten voor het opstellen van de ruimtelijke onderbouwing van de tijdelijke omgevingsvergunning al betaald.

Aanmelden?

U kunt zich tot en met zondag 20 november 2022 aanmelden door te e-mailen naar info@harderwijk.nl, ter attentie van Roy Hurenkamp, pilot tiny houses Rappad.

De aanmelding bevat in ieder geval:

 • Een schriftelijke motivatie en uw contactgegevens. In de motivatie willen we graag de zeven beschreven punten terug zien. Daarin beschrijft u onder andere uw leefstijl, de duurzame en innovatieve thema’s die op u van toepassing zijn en uw ideeën over hoe u de sociale en fysieke omgeving kunt betrekken in de pilot. Daarnaast geeft u een onderbouwing van de financiële haalbaarheid van uw tiny house.
 • Een moodboard met eerste ideeën voor het ontwerp van uw eigen zelfvoorzienende tiny house en de inrichting van de locatie. Als u al een tiny house hebt, dan ontvangen we hiervan graag foto’s en  bouwtekeningen.

Selectieprocedure

De aanmeldingen worden beoordeeld door een selectiecommissie op basis van het beschreven profiel. De 3 aanmeldingen die het beste passen bij het profiel worden uitgenodigd voor een selectiegesprek. Uiterlijk 23 november 2022 krijgt u te horen of u op gesprek mag komen. De gesprekken vinden bij voorkeur plaats op maandag 28 november (tussen 13.00 en 18.00 uur)  of dinsdag 29 november (tussen 9.00 en 12.00 uur).

Vragen over de selectieprocedure kunt u per e-mail sturen naar info@harderwijk.nl, ter attentie van Roy Hurenkamp, met als onderwerp: pilot tiny houses Rappad. U kunt ook bellen naar 0341 411 911 en vragen naar Roy Hurenkamp.

Stand van zaken en planning

 • Sinds 2020 wonen de pioniers in de geplaatste tiny houses. Tijdens de proef evalueren de pioniers, omwonenden en de gemeente Harderwijk samen en delen ze ervaringen met elkaar.
 • De proef duurt maximaal 10 jaar. Halverwege 2024, na 5 jaar, kijken we op basis van de evaluatie of we de proef  voortzetten voor nog eens 5 jaar, op dezelfde locatie of op een andere locatie.
 • Na afloop van de proef is de pionier zelf verantwoordelijk voor een nieuwe locatie om de zelfvoorzienend tiny house te plaatsen of een andere plek om te wonen. De pioniers leveren de locatie op in de originele staat.