Tiny House

Tiny houses Drielanden

  • De gemeente is een proef gestart met 3 off-grid tiny houses aan het Rappad in de wijk Drielanden.
  • Een off-grid tiny house is een kleine woning van maximaal 50 m2 die niet is aangesloten op gas, water of elektriciteit (ook niet als back-up) en die het eigen afvalwater zuivert.
  • Met deze proef biedt de gemeente Harderwijk ruimte aan mensen die duurzamer en innovatiever willen leven met een zo klein mogelijke ecologische voetafdruk.
  • Inwoners konden zich aanmelden om mee te doen. Hieruit zijn 3 pioniers geselecteerd die mogen mee doen. Samen met hen en de omwonenden van het Rappad zijn de locaties uitgewerkt. De pioniers hebben zelf hun tiny house ontworpen.

Stand van zaken en planning

  • Als een off-grid tiny house klaar is, gaan de pioniers erin wonen. Tijdens deze fase evalueren de pioniers, omwonenden en de gemeente Harderwijk samen de proef en delen ze ervaringen met elkaar. 
  • De proef duurt maximaal 10 jaar na verlening van de tijdelijke omgevingsvergunning. Halverwege, na 5 jaar, kijken we op basis van de evaluatie of we de proef doorzetten voor nog eens 5 jaar op dezelfde locatie of op een andere locatie.
  • Na afloop van de proef is de pionier zelf verantwoordelijk voor een nieuwe locatie voor het off-grid tiny house of andere huisvesting. De pioniers leveren de locatie op in de originele staat.
  • Er zijn 2 tiny houses geplaatst en ze hebben al bewoners. Voor het 3e tiny house loopt de aanvraag voor de vergunning. Daarna start het bouwen. In deze proef zijn geen plekken voor tiny houses meer beschikbaar. Er zijn dan alle 3e de tiny houses geplaatst en bewoont. Er zijn dan geen plekken meer voor tiny houses beschikbaar.