Windenergie

 • Gemeente Harderwijk en Waterschap Vallei en Veluwe werken samen aan het plaatsen van 3 windmolens op het bedrijventerrein Lorentz. Dit doen we samen met de inwoners en het bedrijfsleven.
 • We willen de eerste overheid zijn die zelf de windmolens bouwt en beheert. Zo blijven de opbrengsten ook voor de samenleving van de gemeente Harderwijk
 • 2 windmolens komen op grond van de gemeente Harderwijk in Lorentz haven en 1 windmolen op grond in eigendom van Waterschap Vallei en Veluwe.
 • Meer weten? Neem dan contact op met de gemeente Harderwijk via e-mail: windenergie@harderwijk.nl.

Stand van zaken en planning

 • 2019: Samenwerking tussen gemeente en waterschap
 • 2020: Bestemmingsplan vastgesteld
 • 2021: Beroepen Raad van State)
 • 2022: Vormgeven samenwerking gemeente en waterschap
 • 2023: Netcongestie problematiek (gevolgen project in kaart brengen)
 • 2024: Behandeling beroepsschriften Raad van State (14 maart 2024)

 • 2022: Brieven naar inwoners en bedrijven met update windproject
 • 2023: College- en raadsbesluit genomen over ophoging voorbereidingskrediet
 • 2023: bijeenkomst klankbordgroep met presentatie over stand van zaken project
 • 2023: Oprichten entiteit gemeente en waterschap (nu on hold)
 • 2023: Informatieve presentatie raadsleden voor stand van zaken
 • 2024: Collegevoorstel inzake netcongestie versus wijziging scope project
 • 2024: Behandeling beroepsschriften Raad van State (14 maart 2024)

 • 2024: onderzoeken naar alternatieven voor aansluiten van de windmolens i.v.m. de netcongestie
 • 2025/2026 uitwerking alternatief
 • 2026/2027 verwachte realisatie windmolens

Het plaatsen van de windmolens is nodig om de doelen te halen voor het terugdringen van CO2-uitstoot:

 • De gemeente Harderwijk wil in 2031 de CO2-uitstoot met 45% verminderen ten opzichte van 2010. Hiervoor moeten we energie besparen en duurzame energie opwekken.
 • Waterschap Vallei en Veluwe wil in 2030 minimaal 30% van de energievraag produceren uit zon, wind, water en bodem.
 • Nederland heeft de ambitie om CO2-uitstoot met 49% terug te brengen in 2030 ten opzichte van 1990. Hiervoor is het de bedoeling om in 2020 minimaal 6.000 megawatt (MW) aan windenergie op land te realiseren. Voor Gelderland betekent dit ten minste 230,5 MW aan windenergie realiseren in 2020.