Windenergie

 • Gemeente Harderwijk en Waterschap Vallei en Veluwe werken samen aan het plaatsen van 3 windmolens op het bedrijventerrein Lorentz. Dit doen we samen met de inwoners en het bedrijfsleven.
 • We willen de eerste overheid zijn die zelf de windmolens bouwt en beheert. Zo blijven de opbrengsten ook voor de samenleving van de gemeente Harderwijk
 • 2 windmolens komen op grond van de gemeente Harderwijk in Lorentz haven en 1 windmolen op grond in eigendom van Waterschap Vallei en Veluwe.
 • Meer weten? Neem dan contact op met de gemeente Harderwijk via e-mail: windenergie@harderwijk.nl.

Stand van zaken en planning

 • 2020: vaststellen MER/bestemmingsplan/vergunningen
 • 15 oktober 2020: vergunningen zijn afgegeven, beroep mogelijk tot 3 december 2020
 • 2020: aanvragen SDE subsidie
 • 2021: besluiten zelf investeren windmolens
 • 2021: aanbesteding realisatie windmolens
 • 2021: start bouw windmolens
 • 2022: start productie windenergie
Naar het overzicht