Windenergie

 • De gemeente Harderwijk en het waterschap Vallei & Veluwe werken samen aan het plaatsen van 3 windmolens op het bedrijventerrein Lorentz.
 • Dat gebeurt in samenspraak en in samenwerking met inwoners en het bedrijfsleven.

Waarom Windenergie?

 • De gemeente Harderwijk wil in 2031 de uitstoot van CO2 met 45% verminderen ten opzichte van 2010. Om deze ambitie te behalen, moeten we energie besparen en duurzame energie opwekken.
 • Waterschap Vallei & Veluwe heeft de ambitie heeft om in 2030 minimaal 30% van de energievraag te produceren uit de primaire energiebronnen zon, wind, water en bodem.
 • Nederland heeft de ambitie om CO2-uitstoot met 49% terug te brengen in 2030 ten opzichte van 1990. Om dit te bereiken is het streven om in 2020 minimaal 6.000 megawatt (MW) aan windenergie op land te realiseren. Deze ambitie is verdeeld over de 12 provincies.
 • Voor Gelderland betekent dit, dat er tenminste 230,5 MW aan windenergie gerealiseerd moet zijn in 2020.
 • De gemeente gaat 3 eigen windmolens exploiteren om bij te dragen aan deze realisatie.

Locatie windmolens

 • Bedrijventerrein Lorentz biedt mogelijkheden voor het plaatsen van windmolens.
 • Op basis van de onderzoeken wordt voorgesteld om 3 windmolens te plaatsen. 2 daarvan komen op grond van de gemeente Harderwijk en 1 winkmolen komt op grond in eigendom van waterschap Vallei & Veluwe.

Stand van zaken en planning

 • 2e kwartaal van 2020: vaststellen MER/bestemmingsplan/vergunningen
 • 2e helft 2020: aanvragen SDE subsidie
 • 2e helft 2020: aanbesteding realisatie windmolens
 • 1e helft 2021: start bouw windmolens
 • 2e helft 2021: start productie windenergie
Naar overzicht Projecten in Harderwijk