Milieu en duurzaamheid

  • Gemeente Harderwijk wil samen met inwoners en ondernemers zorgen voor een goede kwaliteit van wonen en leven.
  • Die kwaliteit hangt af van een schone bodem, schone lucht, veiligheid en beperken van geluid-, licht- en geuroverlast.
  • Omgevingsdienst Veluwe voert milieutaken uit voor de gemeente Harderwijk. Op www.odveluwe.nl vindt u heel veel informatie over onderwerpen die te maken hebben met duurzaamheid en milieu(veiligheid). Ook voor bedrijven.
  • Hebt u vragen over duurzaamheid en milieu, neem dan contact op met de gemeente via telefoonnummer 0341 411 911 of e-mail info@harderwijk.nl.