Lokaal Sportakkoord

Een leven lang plezier in sport en bewegen. Ongehinderd, in een veilige en gezonde omgeving. Als sporter, vrijwilliger of toeschouwer. Ieder op zijn of haar eigen niveau. Dat is het doel van het Lokaal Sportakkoord in gemeente Harderwijk. En dat doen we samen! Het Lokaal Sportakkoord is tot stand gekomen dankzij de actieve bijdrage van sport- en beweegaanbieders, onderwijs, zorg, welzijn en overheid.

In 2023 is het Lokaal Sportakkoord gemeente Harderwijk aangepast, als voortzetting van het Lokaal Sportakkoord 2020-2022. Een akkoord met nóg meer aandacht voor samenwerking. Daarmee wordt Lokaal Sportakkoord I voortgezet voor de komende jaren 2023-2026.

Lokaal Sportakkoord (pdf, 6 MB) Beleidsnota sport en bewegen 2023-2026 (pdf, 12 MB)

  • Versterken van het fundament. De voorwaarden om te kunnen sporten en daar plezier aan te beleven, worden verbeterd. Dat gaat over de mensen, organisaties, cultuur en materiële voorzieningen in de sport. Een belangrijk punt de komende jaren is het investeren in kwalitatief sterke sportaanbieders die toegankelijk en veilig voor iedereen zijn.
  • Vergroten van het bereik. Daarmee bedoelen we dat meer mensen zich aangesproken en uitgenodigd voelen te gaan sporten en sport te beleven, bijvoorbeeld door drempels te verlagen, mensen te prikkelen en meer succesverhalen te delen.
  • Zichtbaar maken van de betekenis van sport. Betekenis gaat over de waarde van sport voor de maatschappij: energie, plezier en zingeving in het dagelijks leven door en van de sport zelf, maar ook een bijdrage aan het tegengaan van eenzaamheid en kansenongelijkheid, of juist het bevorderen van gezondheid.

In april 2023 is de beleidsnota sport en bewegen 2023-2026 ‘Bewegen doen we samen’ vastgesteld door de gemeenteraad. In deze nota zijn de ambities van het Lokaal Sportakkoord II opgenomen en tijdens bijeenkomsten met de sportclubs en andere samenwerkingspartners besproken. Sportakkoord II is lokaal een logische aanvulling op het vastgestelde beleid. Er wordt geen nieuwe richting ingeslagen, maar er wordt extra aandacht gevraagd voor thema’s die relevant zijn. Dit zijn thema’s zoals inclusie en diversiteit, sociaal veilige sport, vitale sportaanbieders en vaardig in bewegen. Hiermee is Sportakkoord II onderdeel van het uitvoeringsprogramma sport en bewegen waar de komende jaren invulling aan wordt gegeven.

Vanuit het Lokaal Sportakkoord worden diverse trainingen en workshops gratis of tegen een kleine vergoeding aangeboden voor onder andere bestuursleden, trainers-coaches en vrijwilligers bij sportverenigingen. Heb je interesse? Neem contact op met verenigingsadviseur Karlijn via sport@harderwijk.nl.

Lokaal Sportakkoord: clubkadercoach en Inclusief coach

Vanuit de doelstellingen van het Lokaal Sportakkoord zijn 2 professionals aangesteld. De Inclusief coach en de clubkadercoach. Beiden zijn werkzaam bij GA! Harderwijk.

Clubkadercoach

Vanuit het Lokaal Sportakkoord is het als sportvereniging mogelijk om ondersteuning te krijgen van een clubkadercoach. De clubkadercoach helpt jouw sportvereniging bij het opzetten, uitvoeren en borgen van structurele trainersbegeleiding.

Interesse of vragen? Neem contact op met verenigingsadviseur Karlijn via sport@harderwijk.nl

Inclusief coach

Vanuit het Lokaal Sportakkoord is het ook mogelijk om ondersteuning te krijgen van Inclusief coach Monique. Zij helpt je verder met vragen op het gebied van inclusief sporten, zoals het opzetten van aanbod voor een specifieke doelgroep. Interesse of vragen? Neem contact op met Monique Mennen via monique@gaharderwijk.nl.

Voer je een activiteit uit met steun van het Sportakkoord? 

Je kunt het onderstaande logo gebruiken.

Download het logo (png, 100 KB)

Zelf aan de slag vanuit Lokaal Sportakkoord

  • Wil jij een bijdrage leveren of heb je ideeën voor gemeente Harderwijk op het gebied van sport en bewegen? Stuur dan een e-mail naar Christian via sport@harderwijk.nl
  • Voor meer informatie over de beleidsnota sport en bewegen en het Lokaal Sportakkoord, neem contact op met Dinie via sport@harderwijk.nl