Sportaccommodaties

Harderwijk beschikt over meerdere binnen- en buitensportaccommodaties.

Informatie binnensport

Voor alle zaken rondom verhuur, beheer, onderhoud, inroostering bewegingsonderwijs, busvervoer bewegingsonderwijs en de seizoensplanning kunt u terecht bij Sportcomplex de Sypel. U kunt het complex van maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur bereiken via (0341) 434 434 of via sporthalhuren@harderwijk.nl. Voor overige sportzaken kunt u terecht bij sport@harderwijk.nl.

Voor aanvragen voor gebruik van de binnensportaccommodaties gelden toewijzingscriteria. Benieuwd naar de criteria? Mail dan naar sport@harderwijk.nl.

Informatie buitensport

  • De buitensportverenigingen in gemeentelijke sportparken mogen zelf hun accommodatie verhuren. Neem voor de huur van een sportveld contact op met de vereniging.
  • De terreinmeester van de sportparken is Cees Petersen.