Gladheid en strooien

 • Bij gladheid in de winter houden de medewerkers van het Onderhoudsbedrijf wegen en fietspaden binnen de gemeente berijdbaar.
 • We strooien volgens een vast patroon de hoofdverkeerswegen, de wijkontsluitingswegen en de hoofdfietspaden met wegenzout. Bekijk de kaart met strooiroutes in Harderwijk.
 • Kijk voor actuele berichten over gladheid op Facebook, Instagram of Twitter.
 • De provincie Gelderland is verantwoordelijk voor het strooien op de provinciale wegen N302, N303 en N796. Rijkswaterstaat strooit op de autosnelweg A28.

 • De medewerkers van het Onderhoudsbedrijf coördineren het uitrukken van de strooiploeg. Ze houden de actuele weersverwachtingen en de verkeerssituatie in de gaten. Vroeg in de ochtend is er met de provincie Gelderland en de buurgemeenten Nunspeet en Ermelo overleg om strooiacties op elkaar af te stemmen. 
 • Als strooien nodig is, worden eerst zes hoofdroutes gereden. Daarin zijn de belangrijkste wegen en de hoofdfietsroutes opgenomen. Eén ronde duurt ongeveer 2,5 uur. In totaal wordt er op ruim 210 kilometer aan wegen en fietspaden gestrooid.
 • We halen (op sommige plekken) fietspaaltjes weg om ruimte te maken voor de strooiwagens en plaatsen deze fietspaaltjes terug zodra de vorstperiode voorbij is.
 • Bij blijvende gladheid rijdt de strooiploeg de route nog een keer.
 • Als de 6 hoofdroutes gestrooid zijn, gaat de gladheidsbestrijdingsploeg in bijzondere situaties ook de wijken in, bijvoorbeeld als er veel sneeuw is gevallen die langere tijd blijft liggen.

 • We hebben een beperkt aantal strooiauto’s tot onze beschikking.
 • Strooiroutes mogen niet te lang zijn omdat dit te veel tijd kost om de hele strooiroute uit te rijden.
 • We strooien alleen op hoofdverkeerswegen en de belangrijkste fietspaden.
 • De grote hoeveelheden zout zijn schadelijk voor het milieu. Daarom hebben we wegen geselecteerd waar we wel of juist niet strooien. Strooizout moet voldoende ‘ingereden’ worden. Het zout werkt het best op wegen waar voldoende verkeer rijdt.

 • Door (verkeerd) geparkeerde auto’s moeten de strooiauto’s soms straten overslaan. Dit is erg vervelend en zorgt voor onnodig oponthoud.
 • Let er dus bij kans op gladheid extra goed op waar u uw auto parkeert, zodat de strooiploeg er goed door kan.

 • Help mee aan de gladheidsbestrijding en houd uw stoepje sneeuw- en ijsvrij!
 • Inwoners van Harderwijk en Hierden kunnen gratis een zakje strooizout afhalen bij het chemodepot bij het milieupark.
 • U kunt 1 zakje ophalen per adres en op is op.