Parkeervergunning

 • Inwoners van de binnenstad kunnen een parkeervergunning aanvragen.
 • Werknemers van een bedrijf in de binnenstad kunnen een parkeervergunning aanvragen.
 • Voor sommige parkeersectoren geldt een wachtlijst.
 • Een vergunning is geen garantie voor een beschikbare parkeerplaats.

Een parkeervergunning kan alleen aangevraagd worden door:

 • Bewoners van de binnenstad.
 • Medewerkers van bedrijven die gevestigd zijn in de binnenstad.

Aanvragen doet u door een e-mail te sturen naar info@harderwijk.nl met onderstaande gegevens.

Bewoner binnenstad

 • NAW gegevens (Naam Adres Woonplaats)
 • Telefoonnummer
 • Kopie kentekenbewijs of leasecontract toevoegen als bijlage
  LET OP tenaamstelling moet op eigen naam staan
 • Voorkeur parkeerterrein

Woont u er nog niet? Vermeld dan uw toekomstige adres in de binnenstad en de verhuisdatum. U kunt 4 weken voor die tijd op de wachtlijst geplaatst worden. Vraag eventueel een tijdelijke vergunning/ontheffing aan voor uw verhuizing.  

Werknemer van een gevestigd bedrijf in de binnenstad

Parkeervergunning bewoners Kosten per jaar
Parkeerkelder Stadhuis € 173,30
P11 Vuldersbrink € 105
P15 Hortus € 173,30
Vergunninggebied Binnenstad € 157,50 (1 vergunning per voordeur)
P9a bewonersdeel Scheepssingel, P6A Boulevard € 105
P10 Waltorenstraat, P17 Kloosterplein, P18 Plantage € 105
P9 Scheepssingel en P19 Westeinde € 21
P14 Houtwal € 173,30
Parkeerkelder Bleek € 346,50
P1 Havendijk en P2 Lelykade € 21
P8 Parkeeroverloopterrein gratis
Algemene vergunning voor alle parkeerterreinen (uitgezonderd parkeerkelder Bleek, bewonersdeel P5 Boulevard, P9a bewonersdeel Scheepssingel, P15 Hortus en P14 Houtwal) € 430,50
Zorgpas bewoners gratis
Parkeervergunning ondernemers of medewerkers Kosten per jaar
P1 Havendijk, P2 Lelykade, P13 Selhorstweg en P19 Westeinde € 36,80
Parkeergarages Bleek en Houtwal € 346,50
P8 Parkeeroverloopterrein gratis
P8A Parkeeroverloopterrein voor vrachtwagens 105

De gemeente verlengt de vergunning ieder jaar stilzwijgend. U ontvangt in februari een betaalverzoek.

Tijdelijke parkeervergunning € 13,50 per week

Een tijdelijke parkeervergunning is bedoeld voor bedrijven/inwoners die in de binnenstad aan het werk gaan (verbouwen/ klussen/ verhuizen). Een ontheffing is voor bewoners of bedrijven die gevestigd zijn in een blauwe zone gebied.

Aanvraag tijdelijke parkeervergunning/ontheffing

Wijzigingen geeft u door aan de gemeente of regelt u zelf digitaal via de web-app 2Park. (Momenteel alleen mogelijk voor vergunninghouders p3)

Wijzigingen geeft u door via info@harderwijk.nl of telefonisch. Vermeld daarbij de volgende gegevens:

 • NAW gegevens (Naam Adres Woonplaats).
 • Telefoonnummer.
 • Type wijziging (kenteken/bankrekening/parkeerterrein)
 • Huidige en toekomstige gegevens
 • Datum tenaamstelling bij wijziging kenteken

Let op: Bij een leaseauto moet u uw leasecontract/berijdersverklaring aanleveren.

Een beëindiging geeft u door aan de gemeente (of regelt u via de web-app 2Park als uw vergunning digitaal is).

Een beëindiging doorgeven aan de gemeente kan via info@harderwijk.nl. En is pas geldig na inleveren van uw vignet en/of keycard. Vermeld in uw e-mail de volgende gegevens:

 • NAW gegevens (Naam Adres Woonplaats)
 • Telefoonnummer
 • Datum van de beëindiging. (Dit kan geen datum in het verleden zijn).

Let op:  Bij beëindigen moet u uw vignet en (eventueel ook) uw keycard voor de slagboom inleveren. U krijgt uw geld terug van de 'niet gebruikte periode'. Eventuele borg krijgt u direct contant terug.

Bel en maak een afspraak met de gemeente. U krijgt direct (gratis) een nieuwe vergunning mee en we beëindigen uw oude vergunning.

Voor een aantal parkeerterreinen zijn wachtlijsten. In onderstaande overzichten kunt u zien of en hoe lang de wachtlijst is. 

November 2022

Parkeerterreinen bewoners Wachtlijst
P1 Havendijk geen wachtlijst
P2 Lelykade geen wachtlijst
P3 Vergunninggebied Binnenstad (blauwe sector) 3
P4 Vergunninggebied Binnenstad (roze sector) 4
P6A Boulevard geen wachtlijst
P8 Zonneweide geen wachtlijst
P8a Zonneweide Vuurtorenweg (alleen vrachtwagens) 1
P9 Scheepssingel 5
P9a bewoners Scheepssingel 23
P10 Waltorenstraat 19
P11 Vuldersbrink 11
P14 Houtwal 25
P15 Hortus 29
P17 Kloosterplein 8
P18 Plantage 18
P19 Westeinde 2
P20 Vergunninggebied Binnenstad (groene sector) 30
Parkeerkelder Bleek 16
Parkeervergunning ondernemers of medewerkers Wachtlijst
P1 Havendijk geen wachtlijst
P2 Lelykade geen wachtlijst
Parkeergarage Houtwal 5
P8 Zonneweide geen wachtlijst
P8a Zonneweide Vuurtorenweg (alleen vrachtwagens) 1
P9 Scheepssingel 36
P19 Westeinde geen wachtlijst

Digitaal vergunning verlengen

Digitaal een vergunning verlengen en beheren wordt voor steeds meer sectoren en type vergunningen mogelijk. Mocht dit voor u mogelijk zijn (of worden) dan ontvangt u hierover bericht van de gemeente.

Het parkeerloket

 • Parkeerloket
 • Hier logt u in met uw digiD.
 • Hier vraagt u uw vergunning/verlenging aan.
 • Hier betaalt u uw vergunning/verlenging met iDEAL.

De webapp 2Park

 • Webapp 2Park
 • Hier beheert u uw vergunningen.
 • Hier voert u uw wijzigingen door.