Parkeren

 • In en om het centrum van Harderwijk is voldoende parkeergelegenheid.
 • Er zijn parkeergarages, blauwe zones en parkeerplaatsen voor vergunninghouders.
 • Hebt u vragen over parkeren, neem dan contact met ons op via het contactformulier parkeren.

Parkeren binnenstad

 • Van maandag t/m zondag van 8.00 - 21.00 uur geldt betaald parkeren in en rondom de binnenstad. Overal is het tarief € 2,10 per uur met een maximum dagtarief van € 11.
 • Op de parkeerplaatsen Kloosterplein, Selhorstweg, Parkeergarage Vuldersbrink, Westeinde en de Houtwalgarage parkeert u de eerste 2 uur gratis.  
 • Als u het Dolfinarium of de binnenstad bezoekt en wilt parkeren op parkeerterrein P2 Lelykade of P8 Zonneweide, kunt u vooraf online een parkeerkaart kopen.

Let op!

Uw blauwe zone ontheffing wordt gedigitaliseerd. Omdat wij op dit moment nog in de overgangsfase zitten, wordt uw ontheffing automatisch door ons verlengd. De gemeente informeert u per brief op welke manier u uw verlengde ontheffing kunt bevestigen en betalen. Tot die tijd hoeft u niets te doen.

Aanvragen ontheffing blauwe zone

 • Woont of werkt u in een blauwe parkeerzone dan kunt u een parkeerontheffing aanvragen.
 • De ontheffing is geen garantie voor een beschikbare parkeerplaats.
 • Voor zowel bewoners als bedrijven is de ontheffing 2 jaar geldig.

Een parkeerontheffing blauwe zone vraagt u aan via het contactformulier parkeren.

Contactformulier parkeren

Kosten

Soort ontheffing Kosten
1e ontheffing en bezoekerskaart voor bewoners gratis
2e en volgende ontheffingen bewoners € 14,40
Ontheffing bedrijven € 14,40 per 2 jaar

Wijzigen of opzeggen ontheffing

 • Een wijziging van uw kenteken geeft u door via het contactformulier parkeren
 • Als u gaat verhuizen, laat u de bezoekerskaart in de woning achter. Deze is voor de volgende bewoner.

 • Bewoners van de binnenstad en ondernemers of medewerkers van bedrijven in de binnenstad kunnen een parkeervergunning aanvragen.
 • Kijk voor meer informatie op de pagina Parkeervergunning.

 • U krijgt een parkeerboete als u niet betaalt bij de automaat of als u niet de juiste vergunning of een parkeerkaartje hebt.
 • Vindt u dat u ten onrechte een parkeerboete hebt gehad? Wat u kunt doen, hangt af van de soort parkeerboete.

Gemeentelijke parkeerboete

 • Hebt u niet betaald of te weinig betaald? Een gemeentelijke parkeerboete heet een naheffingsaanslag parkeerbelasting. 
 • Kijk voor meer informatie op de website van Meerinzicht, hier leest u ook hoe u bezwaar kunt maken. Voeg een foto of scan van de parkeerboete toe en (als dit mogelijk is) het betalingsbewijs parkeren. De afdeling belastingen beoordeelt uw bezwaar en neemt zo snel mogelijk contact met u op.
 • U moet de parkeerboete altijd binnen de gestelde termijn van 14 dagen betalen, ook als u bezwaar maakt. Kiest u ervoor om te wachten met betalen, dan riskeert u aanmaningen en boete(s).
 • Hebt u een vraag over een parkeerboete? Neem dan telefonisch contact met ons op via telefoonnummer 0341 411 911.

Beschikking voor een verkeersovertreding (Wet Mulder-bon)

 • Parkeert u op een plek waar u niet mag parkeren of staat u bijvoorbeeld te lang in een blauwe zone? Dan is dat een verkeersovertreding, net als te hard rijden. U krijgt dan een parkeerbon beschikking voor een verkeersovertreding van het CJIB.
 • Tegen deze verkeersboete kunt u alleen in beroep gaan via het Digitaal Loket van het CJIB.
 • Als u bezwaar maakt, mag u wachten met betalen tot er een beslissing is genomen op uw bezwaar. 

 • Het is verboden grote voertuigen (vrachtwagens en touringcars) op de weg en/of in parkeervakken te parkeren.
 • Dit geldt als uw voertuig langer is dan 6 m, breder dan 2 m of hoger dan 2,4 m en als u wilt parkeren op maandag t/m vrijdag tussen 18.00 en 8.00 uur of op zaterdag en zondag.

Parkeren vrachtwagens

 • Aan de Vuurtorenweg is een speciaal parkeerterrein voor vrachtwagens. U kunt een parkeervergunning aanvragen om op dit parkeerterrein te mogen parkeren.

Parkeren touringcars

 • Touringcars kunnen maximaal 24 uur aaneengesloten parkeren op het parkeerterrein aan de Vuurtorenweg. U vindt het parkeerterrein bij de rotonde Vuurtorenweg/Zonneweide, volg de bewegwijzering.
 • Aan de Zuiderzeeboulevard, dicht bij de ingang van het Dolfinarium, is een busstation aanwezig om bezoekers van de binnenstad en het Dolfinarium te kunnen halen en brengen. Touringcars mogen hier maximaal 30 minuten parkeren.

Parkeren camper

 • Bezoekt u Harderwijk met de camper, dan kunt u parkeren op de volgende locaties:
Locatie Aantal plaatsen Tarief en verblijfsduur Bijzonderheden
Parkweg 3 gratis (maximaal 48 uur) geen extra voorzieningen
P2 Lelykade 4 € 10 per dag (maximaal 48 uur) geen extra voorzieningen
P8 Zonneweide 15 € 10 per dag (onbeperkt) openbaar toiletgebouw en stroomvoorzieningen aanwezig

 • Leg uw gehandicaptenparkeerkaart achter de voorruit van uw auto. Zorg dat de gehandicaptenparkeerkaart duidelijk zichtbaar is.
 • Let op dat u niet parkeert op plaatsen waar u andere weggebruikers hindert of in gevaar brengt. Bijvoorbeeld op een smalle weg, bij een oversteekplaats, in de buurt van een bocht, vlak bij een kruising of bij een uitrit.
 • Het gebruik van de gehandicaptenparkeerkaart mag alleen als het parkeren direct te maken heeft met het vervoer van de gehandicapte aan wie de kaart is verstrekt.
 • Op verschillende (parkeer)plaatsen zijn gehandicaptenparkeerplaatsen aanwezig, op deze kaart ziet u waar deze zich bevinden. 

Parkeren bij een parkeerverbod

 • U mag, als dat echt nodig is, buiten de parkeervakken parkeren in een zone waar een parkeerverbod geldt. Dat mag maximaal 3 uur.
 • Leg uw gehandicaptenparkeerkaart duidelijk zichtbaar achter de voorruit van uw auto.
 • Leg ook uw parkeerschijf neer, met daarop uw aankomsttijd.
 • U mag uw auto niet hinderlijk of gevaarlijk parkeren.

Parkeergelegenheid alleen bestemd voor vergunninghouders

 • U mag maximaal 3 uur parkeren in een parkeergelegenheid bestemd voor vergunninghouders.
 • Leg uw gehandicaptenparkeerkaart duidelijk zichtbaar achter de voorruit van uw auto.
 • Leg ook uw parkeerschijf neer, met daarop uw aankomsttijd.
 • U mag uw auto niet hinderlijk of gevaarlijk parkeren.

Parkeren in een parkeerschijfzone

 • Met een gehandicaptenparkeerkaart mag u zonder tijdslimiet parkeren in een parkeerschijfzone.
 • Leg uw gehandicaptenparkeerkaart duidelijk zichtbaar achter de voorruit van uw auto.
 • U hoeft de parkeerschijf niet te gebruiken.

Parkeren op een erf

 • U mag, als dat echt nodig is, buiten de parkeervakken parkeren op een erf. Dat mag maximaal 3 uur.
 • Leg uw gehandicaptenparkeerkaart duidelijk zichtbaar achter de voorruit van uw auto.
 • Leg ook uw parkeerschijf neer, met daarop uw aankomsttijd.
 • U mag uw auto niet hinderlijk of gevaarlijk parkeren.

Betaald parkeren

 • Ook met een gehandicaptenparkeerkaart moet u betaald parkeren in een zone waar betaald parkeren geldt.
 • Dit geldt ook voor de gehandicaptenparkeerplaatsen op het betreffende parkeerterrein, tenzij het verkeersbord meldt dat gehandicapten gratis mogen parkeren.

Parkeerverbod gele onderbroken streep

 • U mag maximaal 3 uur buiten de parkeervakken parkeren in een zone gemarkeerd door gele onderbroken strepen.
 • Leg uw gehandicaptenparkeerkaart duidelijk zichtbaar achter de voorruit van uw auto.
 • Leg ook uw parkeerschijf neer, met daarop uw aankomsttijd.
 • U mag uw auto niet hinderlijk of gevaarlijk parkeren.
 • Let op: u mag langs een gele onderbroken streep (parkeerverbod) parkeren. Maar niet langs een gele doorgetrokken streep (stopverbod).