Subsidie evenementen

Als u als professionele of vrijwilligersinstelling een evenement organiseert kunt u subsidie aanvragen. Bijvoorbeeld voor het organiseren van een evenement dat van lokale betekenis is en dat georganiseerd wordt voor een groot aantal bezoekers.

  • Voor 2023 heeft de gemeente voor deze subsidie geen budget meer beschikbaar.
  • Uw aanvraag ontvangen wij uiterlijk 31 december voorafgaand aan het jaar waarin het evenement plaatsvindt, via het Aanvraagformulier evenementensubsidie (pdf, 221 KB).
  • Als het totaal van de goedgekeurde subsidieaanvragen hoger is dan het beschikbare budget, krijgen alle aanvragers evenredig minder subsidie toegekend.
  • Wij beslissen uiterlijk 1 maart op uw aanvraag.

Voorwaarden

  • Uw organisatie is een vereniging, stichting of andere rechtspersoon.
  • U werkt bij het organiseren van het evenement samen met minimaal 1 andere Harderwijkse organisatie.
  • De subsidie bedraagt maximaal 25% van de begroting en maximaal € 10.000 per aanvrager per jaar.
  • U heeft geen andere subsidie van de gemeente voor het evenement ontvangen.
  • U ontvangt de subsidie alleen als u ook de benodigde vergunningen, waaronder een evenementenvergunning heeft gekregen.
  • Het evenement wordt uitgevoerd binnen 1 jaar na subsidieverlening.

Voor de volledige weergave van de voorwaarden, eisen en voor de weigeringsgronden en maximale hoogte van deze subsidie verwijzen wij u naar de subsidieregeling Deelverordening Subsidies evenementen

Het bovenstaande is een beknopte samenvatting van de regeling. U kunt hier geen rechten aan ontlenen.