Evenement organiseren

 • Een klein evenement zoals een straatfeest of buurtbarbecue hoeft u alleen te melden bij de gemeente.
 • U kunt een eenmalige subsidie van € 80 per jaar krijgen voor het organiseren van een straatfeest of buurtbarbecue.
 • Als u een groot evenement in Harderwijk wilt organiseren, zoals een braderie, optocht, feest, festival, popconcert of sportwedstrijd dan hebt u een vergunning nodig.

 • Voor evenementen met maximaal 100 deelnemers, zoals buurt- en straatfeesten (met barbecue), vieringen of herdenkingen, lopende orkesten en kleine optochten, fietstoer- en wandeltochten doet u een melding.
 • Als u daarbij gebruik wilt maken van de openbare weg of een parkeerterrein, hebt u wel eerst toestemming van de gemeente nodig.
 • Meld het evenement uiterlijk 7 werkdagen van tevoren aan.
Inloggen met DigiD Klein evenement melden bij de gemeente

 • Er is een organisator
 • Er zijn maximaal 100 deelnemers
 • Het feest stopt om 0.00 uur (achtergrondmuziek is toegestaan, deze stopt om 23.30 uur)
 • Alcoholhoudende drank verkoopt u niet
 • U zet geen voorwerpen groter dan 10m2 per stuk neer, u plaatst deze minimaal 5 meter uit elkaar en uit de bebouwing.
 • Er blijft een obstakelvrije doorgang voor hulpdiensten en openbaar vervoer vrij (3,5 meter breed en 4,20 meter hoog), ook als u een straat afsluit
 • Doorgaande wegen, routes voor het openbaar vervoer en niet-deelnemende straten blijven open en goed bereikbaar.
 • Als u straten afsluit, doet u dit met verkeersborden (gesloten verklaring). Deze borden kunt u op afspraak gratis ophalen bij de gemeentewerf. U heeft daar een eigen aanhangwagen voor nodig. Bel voor een afspraak naar telefoonnummer 0341 411 333.
 • Informeer omwonenden die niet betrokken zijn bij uw feest tijdig.
 • Alle aanwijzingen van politie of andere toezichthouders volgt u direct op.
 • U zorgt direct na afloop voor het opruimen en schoonmaken van de openbare plaats. Als de gemeente dit moet (laten) doen, betaalt de organisator de kosten daarvan.
 • Schade die ontstaat door het evenement komt voor rekening van de organisator of aanwezigen. 

Afhandeling van de melding

 • Als u het formulier hebt ingediend, geeft de gemeente dit automatisch door aan degenen die dit moeten weten.
 • Omdat het een melding is, krijgt u geen bericht.
 • Alleen als uw melding niet voldoet aan de voorwaarden nemen we contact met u op.

Subsidie buurtbarbecue

 • U kunt een eenmalige subsidie van € 80 per jaar krijgen voor het organiseren van een straatfeest of buurtbarbecue.
 • Dit evenement heeft u eerder gemeld via het formulier (DigiD) Buurtbarbecue of straatfeest melden.
 • Aanvragen is mogelijk tot en met 30 september 2024.
Inloggen met DigiD Vraag eenmalig subsidie aan met DigiD

 • Grote evenementen trekken veel publiek, ook van buiten de gemeentegrenzen. Middelgrote evenementen trekken vooral regionaal publiek.
 • Voor deze evenementen hebt u een evenementenvergunning nodig en soms ook andere vergunningen.
 • Neem contact op met de gemeente zodat u zeker weet dat u de juiste informatie aanlevert bij de aanvraag van de vergunning.

Aanvraagformulieren

Online aanvragen evenementenvergunning

Op tijd aanvragen

De volledig ingevulde aanvraag en het programma moeten bij terugkerende evenementen 8 weken voorafgaand aan het evenement bij ons binnen zijn en bij nieuwe evenementen 12 weken voorafgaand aan het evenement.

Kosten

U betaalt kosten voor het in behandeling nemen van de aanvraag. Zie hiervoor de Verordening op de heffing en invordering van leges 2023.

Om een evenement voor 2025 door te geven aan de gemeente Harderwijk vult u het formulier Vooraankondiging evenement 2025 in en verstuurt u dit naar de gemeente.