Evenement organiseren

  • Een klein evenement zoals een straatfeest of buurtbarbecue hoeft u alleen te melden bij de gemeente.
  • Als u een groot evenement in Harderwijk wilt organiseren, zoals een braderie, optocht, feest, festival, popconcert of sportwedstrijd dan hebt u een vergunning nodig.

  • Voor evenementen met maximaal 100 deelnemers, zoals buurt- en straatfeesten (met barbecue), vieringen of herdenkingen, lopende orkesten en kleine optochten, fietstoer- en wandeltochten doet u een melding.
  • Als u daarbij gebruik wilt maken van de openbare weg of een parkeerterrein, hebt u wel eerst toestemming van de gemeente nodig.
  • Meld het evenement uiterlijk 7 werkdagen van tevoren aan.
Inloggen met DigiD Klein evenement melden bij de gemeente

  • Grote evenementen trekken veel publiek, ook van buiten de gemeentegrenzen. Middelgrote evenementen trekken vooral regionaal publiek.
  • Voor deze evenementen hebt u een evenementenvergunning nodig en soms ook andere vergunningen.
  • Neem contact op met de gemeente zodat u zeker weet dat u de juiste informatie aanlevert bij de aanvraag van de vergunning.

Melding evenement voor evenementenkalender

Aanvraagformulieren

Online aanvragen evenementenvergunning

Op tijd aanvragen

De volledig ingevulde aanvraag en het programma moeten bij terugkerende evenementen 8 weken voorafgaand aan het evenement bij ons binnen zijn en bij nieuwe evenementen 12 weken voorafgaand aan het evenement.

Kosten

U betaalt kosten voor het in behandeling nemen van de aanvraag. Zie hiervoor de Verordening op de heffing en invordering van leges 2023.

Om een evenement door te geven voor 2023 aan de gemeente Harderwijk vult u het formulier Vooraankondiging evenement 2023 (docx, 22 KB) in en verstuurt dit per e-mail of per brief naar de gemeente.