Evenement organiseren

  • Een klein evenement zoals een straatfeest of buurtbarbecue hoeft u alleen te melden bij de gemeente.
  • Als u een groot evenement in Harderwijk wilt organiseren, zoals een braderie, optocht, feest, festival, popconcert of sportwedstrijd dan hebt u een vergunning nodig.

  • Voor evenementen met maximaal 100 deelnemers, zoals buurt- en straatfeesten (met barbecue), vieringen of herdenkingen, lopende orkesten en kleine optochten, fietstoer- en wandeltochten doet u een melding.
  • Als u daarbij gebruik wilt maken van de openbare weg of een parkeerterrein, hebt u wel eerst toestemming van de gemeente nodig.
  • Meld het evenement uiterlijk 7 werkdagen van tevoren aan.
Inloggen met DigiD Klein evenement melden bij de gemeente

  • Grote evenementen trekken veel publiek, ook van buiten de gemeentegrenzen. Middelgrote evenementen trekken vooral regionaal publiek.
  • Voor deze evenementen hebt u een evenementenvergunning nodig en soms ook andere vergunningen.
  • Neem contact op met de gemeente zodat u zeker weet dat u de juiste informatie aanlevert bij de aanvraag van de vergunning.

Melding evenement voor evenementenkalender

Aanvraagformulieren

Op tijd aanvragen

De volledig ingevulde aanvraag en het programma moeten bij terugkerende evenementen 8 weken voorafgaand aan het evenement bij ons binnen zijn en bij nieuwe evenementen 12 weken voorafgaand aan het evenement.

Kosten

U betaalt kosten voor het in behandeling nemen van de aanvraag. Zie de legesverordening.

Om een evenement door te geven voor 2023 aan de gemeente Harderwijk vult u het formulier Vooraankondiging evenement 2023 (docx, 22 KB) in en verstuurt dit per e-mail of per brief naar de gemeente.