Document waarmerken

  • Hebt u een verklaring nodig dat de kopie van een document er precies hetzelfde uitziet als het origineel? Bijvoorbeeld een kopie van een paspoort, rijbewijs of verblijfsvergunning?
  • Vraag dan de gemeente om de kopie te waarmerken.
  • Maak hiervoor een afspraak met de gemeente via telefoonnummer 0341 411 911.
  • U komt hiervoor naar de balie van de Stadswinkel.

Meenemen

  • Het originele document dat u wilt laten waarmerken: de gemeente maakt hiervan een kopie
  • Een geldig identiteitsbewijs
  • Bankpas of geld, u betaalt bij de aanvraag

Kosten

€ 8,20

Wat kunt u niet laten waarmerken?

  • Kopieën van diploma’s, cijferlijsten en getuigschriften: hiervoor kunt u terecht bij de onderwijsinstelling of bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), zie www.duo.nl.
  • Kopie van een notariële akte.