Inzien of aanpassen persoonsgegevens BRP

 • De gemeente houdt gegevens van inwoners bij in de Basisregistratie Personen (BRP). U kunt uw gegevens controleren op de website MijnOverheid.
 • Als uw gegevens of die van uw kinderen tot 18 jaar niet goed zijn geregistreerd, kunt u de gemeente vragen om dit aan te passen. Dit doet u persoonlijk op afspraak bij de Stadswinkel.
 • Maak hiervoor een afspraak via telefoonnummer 0341 411 911.
 • Na de verwerking van uw verzoek kunt u uw originele document(en) persoonlijk op afspraak afhalen bij de Stadswinkel.
Afspraak ophalen brondocumenten

Nodig of meenemen

 • Geldig identiteitsbewijs (paspoort, rijbewijs, identiteitskaart of vreemdelingendocument)
 • Originele bewijsstukken waaruit blijkt wat de juiste gegevens zijn (bijvoorbeeld een geboorteakte of huwelijksakte)
 • Soms zijn aanvullende documenten nodig

Als uw akte niet in het Nederlands, Engels, Frans of Duits is, moet u deze eerst laten vertalen door een in Nederland be√ędigd tolk of vertaler. Daarnaast moeten sommige buitenlandse documenten worden gelegaliseerd of een apostille bevatten. Bekijk de uitgebreide informatie over wat voor uw document nodig is.

Kosten

 • Gratis
 • Als uw voor- of achternaam, geboortedatum of geslacht gewijzigd is, moet u een nieuw identiteitsbewijs aanvragen. Uw oude paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of verblijfsdocument is niet meer geldig vanaf de dag dat de gemeente uw gegevens heeft gewijzigd. U betaalt zelf de kosten voor een nieuw document.

Afhandeling door de gemeente

 • Binnen 4 weken beslist de gemeente op uw verzoek.
  • U krijgt een brief als uw gegevens zijn aangepast of als er meer tijd nodig is om een beslissing te nemen.
  • Ook als de gemeente uw gegevens niet kan of mag aanpassen, krijgt u daarover een brief.
 • Na verwerking van uw verzoek kunt u uw originele document(en) persoonlijk op afspraak ophalen bij de balie van de Stadswinkel. Neem uw geldige identiteitsbewijs en uw ontvangstbewijs of herinneringsbrief mee naar de afspraak.