Verhuizing doorgeven

 • Verhuist u naar de gemeente Harderwijk of verhuist u binnen Harderwijk? Geef dan uw verhuizing aan ons door.
 • Dit kunt u direct online regelen of op afspraak aan de balie van de Stadswinkel.
 • Geef de verhuizing door binnen 5 dagen na de verhuisdatum. Maximaal 4 weken van tevoren mag ook.
 • Verhuist u van Harderwijk naar een andere gemeente? Geef dan uw verhuizing aan uw nieuwe gemeente door.
Inloggen met DigiD Online verhuizing doorgeven Afspraak verhuizing naar Harderwijk Afspraak verhuizing binnen Harderwijk

Nodig of meenemen

 • Uw DigiD (of geldig identiteitsbewijs als u dit in het gemeentehuis regelt)
 • (Eventueel) een bewijs van uw nieuwe adres

Let op:

 • Staat er al iemand anders op het adres ingeschreven: toestemming (pdf, 199 KB) van de hoofdbewoner.
 • Gaat u op kamers wonen, dan hebt u een kopie van het huurcontract nodig.
 • Wil je je inschrijven op het Soma College, geef dan ook je gebouwnummer door.

 • U zelf (vanaf 16 jaar)
 • Samenwonende echtgenoten of geregistreerd partners voor elkaar (als u samen naar het nieuwe adres verhuist)
 • Ouder, gezaghouder of verzorger voor kinderen tot 16 jaar
 • Ouder, gezaghouder of verzorger voor inwonende kinderen van 16 en 17 jaar
 • Ouders en hun kinderen vanaf 18 jaar voor elkaar (als u samen naar het nieuwe adres verhuist)
 • De curator voor iemand die onder curatele is gesteld (alleen schriftelijk)
 • Een gemachtigde voor de persoon die hem/haar schriftelijk heeft gemachtigd (alleen schriftelijk)

 • Gaat u wonen op een adres waar al iemand staat ingeschreven, dan hebt u toestemming (pdf, 199 KB) nodig van de hoofdbewoner.
 • Let op: dit geldt ook in het geval dat een kind (weer) bij de ouders gaat wonen
 • Uw inschrijving kan gevolgen hebben voor bijvoorbeeld huurtoeslag of uitkering.

 • U emigreert als u minimaal 8 maanden binnen 1 jaar in het buitenland bent. Dit hoeft niet een aaneengesloten periode te zijn.
 • Vanaf 5 dagen voor uw vertrek uit Nederland, geeft u uw verhuizing door aan de gemeente via het formulier emigratie (pdf, 174 KB). Dit is dan ook de datum van uitschrijving. Het is niet mogelijk om uw emigratie meer dan 5 dagen voor vertrek door te geven.

Wie mag de emigratie doorgeven?

 • U zelf (vanaf 16 jaar)
 • Samenwonende echtgenoten of geregistreerd partners voor elkaar (als u samen vertrekt)
 • Ouder, gezaghouder of verzorger voor kinderen tot 16 jaar
 • Ouder, gezaghouder of verzorger voor inwonende kinderen van 16 en 17 jaar 
 • Ouders en hun kinderen vanaf 18 jaar voor elkaar (als u samen vertrekt)
 • De curator voor iemand die onder curatele is gesteld

Blijft er niemand in uw huis achter?

 • U kunt uw vertrek schriftelijk of op afspraak aan de balie van de Stadswinkel doorgeven.
 • Neem een geldig identiteitsbewijs mee als u uw vertrek aan de balie doorgeeft.

Blijft er wel iemand in uw huis achter?

 • Blijven er gezinsleden op uw woonadres achter? Dan moet iedereen die verhuist, persoonlijk naar de balie van de Stadswinkel meekomen. Maak hiervoor een afspraak.
 • Neem per persoon een geldig identiteitsbewijs mee.

Op de website van de Rijksoverheid vindt u meer informatie over uitschrijven bij de gemeente en informatie over emigratie.

Als u vanuit het buitenland komt en binnen een periode van 6 maanden minstens 4 maanden in Nederland verblijft, moet u zich inschrijven in de gemeente waar u verblijft.

 • Dit moet u binnen 5 dagen na aankomst in Nederland doen.
 • Voor de inschrijving komt u persoonlijk op afspraak naar de balie van de Stadswinkel. Ook uw gezinsleden die meeverhuizen, moeten meekomen. 
 • Voorwaarden voor inschrijving:

Meenemen

 • Een geldig identiteitsbewijs, waarop ook uw nationaliteit staat.
 • Een koop- of huurcontract (of bij inwoning toestemming (pdf, 199 KB) van de hoofdbewoner).
 • Als u uit Aruba, Curaçao, Sint-Maarten, Bonaire, Sint-Eustatius of Saba komt: een verhuisbericht.
 • Uw geldige verblijfsvergunning als u die hebt.
 • Geboorteakte (bij 1e inschrijving in Nederland)

Eventueel de volgende akten (opgesteld in de Engelse, Franse, Duitse of Nederlandse taal, of vertaald in het Nederlands door een beëdigd vertaler. Soms moeten deze documenten eerst gelegaliseerd worden in het land van herkomst.

 • Huwelijks- of echtscheidingsakte.
 • Overlijdensakte van uw partner (als bewijs dat het huwelijk door overlijden is ontbonden).
 • Geboorteakten van uw kinderen.

U kunt uw originele akte(n) binnen 4 weken persoonlijk op afspraak ophalen bij de balie van de Stadswinkel. Neem uw geldige identiteitsbewijs en uw ontvangstbewijs of herinneringsbrief mee naar de afspraak.

Verblijf korter dan 4 maanden in Nederland

De overheid gebruikt uw persoonsgegevens voor bijvoorbeeld huurtoeslag, belastingen en studiefinanciering. Zorg er dus voor dat uw gegevens kloppen. U voorkomt zo vervelende verrassingen.